Mindeord: En respekteret leder og dygtig forretningsmand er gået bort

19. november 2020, 12.28

Foto: Adobe Stock Photo

MINDEORD Tre tidligere kollegaer i EDB Gruppen, Gert Zimmer Hansen, Erik Sletten Thomsen og Frank Høyer Rasmussen, har sendt dette mindeord om medstifter og tidligere direktør Erik Ove Nielsen, der efter længere tids sygdom fået fred. Han blev 73 år.

I forretningssammenhæng var Erik Ove bedst kendt som it-pioner og medstifter af EDB Gruppen (EG) i 1977 hvor han var koncerndirektør frem til 2000.

Under Erik Ove’s ledelse og med udgangspunkt i Herning voksede EG til en skandinavisk børsnoteret koncern med over 1000 medarbejdere og en omsætning på en milliard kroner. Væksten var de første år primært organisk, men senere gennem massive opkøb af flere danske og udenlandske it-virksomheder.

Erik Ove var en dygtig leder og forretningsmand med hjertet på rette sted. For ham var medarbejderne og deres kompetencer kernen i virksomheden. Han stod for en fælles »EG kultur«, hvor værdierne gav plads til en forskellighed, der på en måde blev sammenhængskraften i den store ekspansion.

Medarbejderne skulle vises tillid og omsorg så de trives og kunne udfolde sig bedst muligt. Ønsket var at alle kunne være stolte af deres eget arbejde og virksomheden.

Forretningsetik var vigtig for Erik Ove der ikke skjulte, at der skulle tjenes penge - men ikke på bekostning af troværdigheden overfor medarbejdere, kunder og leverandører. Det skabte grundlaget for langvarige relationer til både medarbejdere og kunderne samt en solid økonomi, der gav overskud nok til, at EG selv kunne finansiere sin kraftige vækst.

På mange områder var Erik Ove en pioner, der målrettet og modigt søgte nye veje inden for ledelse og forretningsførelse. Han favnede alle omkring sig med sin direkte og ukomplicerede måde at være på.

Efter at han forlod sit livsværk EG i 2000, var han erhvervsaktiv som medstifter/investor i flere virksomheder herunder Key2Know, Studio 1-2 og Elearningforce.

I fritiden var det familien og hans dejlige landsted i Knudmosen ved Herning, der var hans fokus. Herudover blev der rejst med familien, stået på ski og spillet golf og rigtig meget mere.

Vi er rigtig mange, som kommer til at savne ham, men heldigvis har vi mange gode minder og fælles oplevelser at tænke tilbage på.

Erik Ove efterlader sig tre børn, tre børnebørn og svigerbørn.

Æret være hans minde.

Læs også:
Mindeord: Han satte EDB Gruppen og Herning på landkortet