Grøn el-produktion i 100 år

14. januar 2021, 11.44

Kristian Pihl Lorentzen hylder Tange-værket for gennem 100 år at have været fremsynet i forhold til at bruge naturens kræfter til at skabe energi til midtjyske huse og virksomheder. Foto: Kim Simmelsgaard

MØLLE-ENERGI Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg nærer stor forkærlighed for de få tilbageværende gamle vand- og vindmøller, der udgør en uhyre vigtig del af den danske kulturarv. Møllerne var nemlig datidens vedvarende energikilder, der spillede en afgørende rolle for udviklingen og fremskridtet i vores dejlige land.

I disse dage kan vi fejre 100-årsfødselsdag for Danmarks største vandmølle, nemlig Tangeværket - også kendt som Gudenaacentralen.

Værket blev officielt indviet 8. januar 1921 og sikrede derved lys over land samt fornyet udvikling i store dele af Jylland.

Med et slag kunne virksomheder og private husstande forsynes med elektricitet. Ikke produceret på fossile brændsler som kul eller dieselolie, men på vedvarende grøn energi fra Gudenåens vand. Det var visionært og noget, vi kan være stolte over.

Det bedste af det hele er, at Tangeværket fortsat er i drift og i tiptop stand. Ved opstarten for 100 år siden producerede Tangeværket ikke mindre end 22,5 procent af hele Jyllands elforbrug. Det understreger værkets gigantiske betydning. I dag har værkets produktion ingen betydning for forsyningssikkerheden. Men værket har stor betydning som levende kulturhistorie og som lysende ikon for grøn energiproduktion. Folk fra hele landet, herunder mange skoleelever, kommer på besøg for at se de snurrende store generatorer.

Det er mit inderlige håb, at der i forbindelse med beslutning om fremtidens Tange Sø - efter mere end 25 års hektisk debat - bliver plads til et fortsat fungerende og levende Tangeværk. Gerne med nedsat effekt for at afgive vand til forbedret fiskepassage gennen Tangestryget, men fungerende.

Hjertelig tillykke til den livskraftige 100-årsfødselar, Tangeværket. Lad os sende en taknemlig tanke til de visionære beslutningstagere, der stod bag et gigantisk anlægsprojekt, der sikrede fremgang og bedre levevilkår for den brede befolkning. Som bonuseffekt fik vi naturperlen Tange Sø med store rekreative værdier - til glæde og gavn for rigtig mange mennesker.