Fra Lokalavisen: Fire delte Lyngtotternes overskud

Lions Club Trehøje Lyngtotterne uddelte 78.000 kroner til fire forskellige projekter

6. februar 2020, 07.40

De fire modtagere med deres gavebevis er omgivet af Lyngtotternes medlemmer fra venstre Kristen Nielsen, Rehabiliteringscenter Herning, Thorkil Jensen, Vildbjerglund. Torben Vad, Vinding Skole, og Rikke Grann, Vildbjerg Skole. Mellem dem står Bente Kjærgaard, Lyngtotterne. Foto: Privatfoto

VILDBJERG Et af de bærende elementer i Lions Clubs klubbernes arbejde er at yde støtte til såvel lokale som internationale projekter. Derfor er klubberne hele tiden på jagt efter forskellige måder at tjene penge på.

For Trehøje Lyngtotterne, der er den kvindelige del af Trehøje Lions Club, har man gennem flere år i de ulige år i oktober måned arrangeret en udstillings- og salgsmesse. De første to gange i Vildbjerg Stadionhal og de seneste to gange i de to haller ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Således også i 2019 og messen var så godt besøgt, at den gav et overskud på 78.000 kroner, der skulle komme lokale projekter til gode.

Medlemmer bestemmer

Men hvilke?

- Det afgør vi på helt demokratisk vis, idet vi beder alle klubbens medlemmer komme med et emne, de kunne ønske, overskuddet skal gå til. Derefter stemmer vi om det, og de tre emner, der får flest stemmer, deler så overskuddet, siger Bente Kjærgaard, der er forkvinde for messeudvalget.

I år blev det dog fire modtagere, der skulle dele, eftersom det ene emne drejede sig om det samme projekt på Vildbjerg og Vinding skoler.

Hver af de tre emner fik en portion på 26.000 kroner. Foruden de to skoler, der skulle dele deres portion, var det lystanlægget Vildbjerglund og Rehabiliteringscentret i Herning, der hver fik glæde af 26.000 kroner.

For Vildbjerglunds vedkommende øremærkede Lyngtotterne pengene til en forbedring eller udvidelse af legepladsen, der er offentlig og hvert år bruges af mange børn. På vegne af Vildbjerglund takkede Thorkil Jensen for pengene, der var en god håndsrækning, da anlægget kun modtager driftstilskud fra kommunen og selv skal skaffe penge til udvidelser og vedligeholdelser.

Penge til to skoler

Kirsten Nielsen, der repræsenterede Rehabiliteringscentret, glædede sig over det pæne beløb som skal anvendes til udsmykning af væggene i den nye afdeling, centret lige har indviet. En beslutning, der faldt helt i tråd med Lyngtotternes ønske om brug af pengene.

Endelig var det skoleinspektørerne fra Vildbjerg og Vinding skoler, Rikke Grann og Torben Vad, der hver fik 13.000 kroner Her skal pengene gå til at sætte fokus på sammenhold og trivsel, når eleverne fra de to skoler skal samles i nye 7. klasser på Vildbjerg Skole. Og det glædede Rikke Grann, der oplyste at Vildbjerg Skole hvert år tager mod nye elever til 7. klasse fra fire skoler.

Overrækkelsen af gavebrevene til de fire modtagere blev foretaget på Vinding Skole med overværelse af en række af Lyngtotternes medlemmer.