KD vil have minkgravene fjernet

2. december 2020, 13.05

Johannes W. Jakobsen. Foto: PR-foto

GRAV November måned har været en særdeles tumultarisk måned. Vi er mange, der spørger os selv, hvordan det er kommet så vidt. Hvordan kan det være, der ikke er nogen, der vil stå frem og tage ansvar for de beslutninger, der træffes?

Hvorfor har vi oplevet en opposition i Folketinget, der har været aldeles fraværende, indtil toget var kørt? For bagefter helt at glemme den tornerosesøvn, man sov i måneder.

Det er med god grund, der nu rejser sig en voldsom debat om mink, myndighederne har deponeret i Holstebro og i Kølvrå. Hvorfor har myndighederne ikke reageret allerede, da de første planer blev luftet? Vi kender da myndighedernes ageren i landbruget og ved besøg på kommunale institutioner for at nævne et par situationer.

Nu er der deponeret mindst 24.000 tons minkkadavere, hvis det er korrekt, der ligger tre millioner mink i hver af de to massegrave, hvor der er masser af kvælstof til stede. Det skal så enten nedad i grundvandet eller opad i luften, der er ikke andre veje. KD er bestemt utilfreds med, at det kan lade sig gøre over en nat at etablere disse gravpladser. Efterfølgende er det ligeså uforståeligt, som sagsgangen forud for aflivningen af de danske mink.

KD ønsker minkkadaverne gravet op øjeblikkeligt og bortskaffet på betryggende vis. Jo flere informationer, vi får om deponeringen, jo mere undrer KD sig.

KD finder det fuldstændig ude af proportioner med de restriktioner og dokumentationer, vi i samfundet i øvrigt bliver mødt omkring vores påvirkning af omgivelserne. Det være sig erhvervsvirksomhed, kloakering i sommerhusområder og så videre.

Sundhedshensyn, nødvendigheden af indsatsen, traktorkolonner, tårer og hvad vi ellers har set i medierne de seneste dage, så fjerner det ikke den bekymring, som masser af vi ganske almindelige danskere sidder tilbage med?

Hvor er den danske retsstat på vej hen. Vi berømmer os af magtens tredeling: Den lovgivende, den udførende og den dømmende. Den seneste måned har vist os en regering og et folketing, der ikke længere er optaget af denne tredeling, som en helt grundlæggende forudsætning for det demokrati, vi alle elsker i Danmark. Det overlever ikke af sig selv.

Vi er i KD meget kede af, at det ikke lykkedes at blive valgt til Folketinget sidste år. Den seneste måned har kun bestyrket os i, at KD skal tilbage i Folketinget alene for at løfte debatten om den demokratiske samtale, som en absolut nødvendighed for, at vi overlever, i stedet for det, vi har oplevet i en mørk november, der alt for meget handlede om at spille sorteper.