Nu fjernes minkene helt

14. maj 2021, 13.24

Rasmus Prehn. Foto: Steen Brogaard

OPGRAVNING I går gik arbejdet med at få fjernet de nedgravede mink i Nørre Felding og Kølvrå endelig i gang. Kristi himmelfartsdag foretages den første prøvegravning i Nørre Felding. Det egentlige gravearbejde ved Nørre Felding forventes at begynde ugen efter, og Fødevarestyrelsen regner med, at arbejdet er færdigt midt i juni. Herefter begynder arbejdet i Kølvrå, og Fødevarestyrelsen forventer, at alle mink er fjernet i midten af juli.

Fødevarestyrelsen har lovet mig, at den aftalte køreplan overholdes, og at de vil gøre alt, hvad de kan, for at kommunikere hyppigt og tydeligt om arbejdet til de berørte kommuner og lokalsamfund. Det handler både om at skabe tryghed og forståelse, men også om at vejlede om, hvilke forholdsregler man som borger selv kan tage.

Der vil desværre komme både lugtgener og støjgener. Og da vi aldrig har haft en lignende opgave før, er det umuligt præcist at forudse, hvor meget og hvor fælt det vil lugte. Vi vil naturligvis gøre alt for, at opgravningen skal give færrest mulige gener. Blandt andet bliver der kun gravet i én grav ad gangen for at minimere lugtgenerne. Af hensyn til natteroen bliver der i videst muligt omfang arbejdet i dagtimerne. Og hvis det bliver nødvendigt at grave om natten, vil vi sikre, at det sker i områderne længst væk fra beboelse. Endelig bestræber vi os på, at lastbilerne ikke kører gennem byerne.

Det er vigtigt at understrege, at alle kan være trygge i forhold til både drikkevand og de nærliggende søer. Miljøstyrelsen har efter flere målinger slået fast, at der hverken er fare for drikkevandet i området eller for, at der opstår forurening af søer og vandløb, så længe afværgeforanstaltningerne iværksættes. Og det bliver de. Styrelsens målinger viser, at den miljøpåvirkning, der vil kunne finde sted, ligger år ude i fremtiden. Den mindre udsivning, der er sket over de seneste måneder, sørger vi for at få renset op, og den forurenede jord bliver fjernet. Og derefter følger vi alle miljøstyrelsens anbefalinger om, hvordan vi undgår forurening af vand og miljø.

Det er en ulykkelig situation, vi er endt i. Og en situation, der forståeligt har skabt utryghed og utilfredshed. Regeringen traf for folkesundhedens skyld en tung beslutning tilbage i november. I bagklogskabens lys ville man nok have ønsket sig, at visse ting kunne være gjort anderledes og klogere. Ikke mindst bortskaffelsen af minkene. De aflivede dyr stod i containere, og der var på det tidspunkt ikke kapacitet til at brænde det store antal af. Der skulle findes en løsning hurtigt. Derfor endte de i jorden.

Det stod dog hurtigt klart, at det ikke var en langtidsholdbar beslutning. Derfor blev et politisk flertal enige om at lave beslutningen om. Fødevarestyrelsen præsenterede ministeriet og Folketinget for tre forskellige modeller for opgravningen. Vi bestemte os for den sikreste løsning. Det har betydet, vi har måttet vente lidt længere med at begynde arbejdet. Til gengæld betyder denne model også, at der ingen smitterisiko er fra de opgravede mink. Det havde været forbundet med smitterisiko at grave minkene op for tidligt. Når minkene er fjernet, sætter Fødevarestyrelsen rensningsanlæg op, som sikrer vandmiljøet i området.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for, at arbejdet sker så effektivt og hensynsfuldt som muligt. Det bliver helt givet en træls periode. Vi gør vores ypperste for, at forløbet skal blive så kort og genefri som overhovedet muligt. Jeg håber derfor på jeres tålmodighed en tid endnu, og at det i det mindste er muligt at varme sig en smule ved, at minkene nu endegyldigt kommer væk, og der bliver ryddet op.

Indlæser debat...