Tidligere amtsborgmester mindes mangeårig medarbejder efter dødsbrand i Bording

7. januar 2020, 13.41

MINDEORD Fra Anne og Knud Munk Nielsen har vi modtaget følgende mindeord om Carl Rasmussen, Bording:

Det var med sorg og bestyrtelse, vi modtog meddelelse om, at Carl Rasmussen, vores tidligere medarbejder, er omkommet i en tragisk brandulykke.

Carl var ansat hos os i 36 år. Carl blev ansat 1. november 1969 og var med til at opbygge Teglgården med udvidelser og blev senere ansat som driftsleder af svineproduktionen.

Efter en alvorlig sygdom flyttede Carl og hans hustru, Eva, i 1997 i eget hus på Markvænget i Bording, mens Carl fortsatte som medhjælper i staldene indtil 2004, hvor han som 65-årig gik på pension.

I alle årerne var Carl myreflittig og dygtig. Han fik og påtog sig mere og mere ansvar, og da vi fik flere ansatte, blev Carl forfremmet til driftsleder af svineproduktionen, hvor han opnåede gode, faglige resultater.

Her, hvor minderne vælter frem - vi var jo jævnaldrende i spændende udviklingsår - er det især Carls trofasthed og store omsorg, som vi i taknemlighed mindes.

Carl var altid til stede. Når yngre medhjælpere ikke var der, så var Carl der altid. Det var, når der skulle høstes en søndag, eller når et sygt dyr skulle tilses om natten. Hans store omsorg rakte til hele gården, til høns, hest og omgivelserne, til vores hund og vores tre børn, når de var alene hjemme, og ofte var også Eva barnepige.

1. november 1994 kunne vi fejre Carls 25-årsjubilæum. Ved den anledning belønnede Ikast-Bording Landboforening Carl med Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste.

Carl var et naturligt samlingspunkt i hele sin egen familie og var en trofast støtte for sin kone, Eva, som i mange år har haft et svagt helbred.

Når vi i de senere år tilfældigt mødtes, udvekslede vi minder fra mange års samarbejde.

Vore tanker og medfølelse går til Eva og børnene.

Æret være Carl Rasmussens minde.