Spørgsmål og svar skal komme alle politikere til gode

17. januar 2020, 11.08

Anders Kühnau, regionsråds-formand i Region Midtjylland for Socialdemokratiet. Foto: PR-foto

GENNEMSIGTIGHED Udemokratisk, benlås, Østtyskland før murens fald. Sådan har nogle opfattet den mail, jeg i december sendte til regionsrådet. Indholdet i mailen var ikke nyt, men præciserede blot en forretningsgang, som har været gældende i hele regionens levetid.

Nærmere bestemt handler det om regionsrådsmedlemmernes adgang til at få svar på spørgsmål i Region Midtjylland.

Har man et spørgsmål, stiller man det til regionsrådsformanden, og svaret kommer til hele regionsrådet.

Dermed sikrer vi, at hele rådet har adgang til de samme informationer. Det giver overblik, gennemsigtighed og korrekte svar. Og det er i mine øjne hverken snærende eller udemokratisk, men tværtimod en helt afgørende forudsætning for et velfungerende demokrati. Det er også en god måde at bruge de administrative medarbejderes tid på.

Hvis alle politikere kunne spørge alle om alt, ville vi komme til at bruge rigtig megen administrativ tid på at svare på de samme spørgsmål.

Vi sikrer nok så vigtigt, at vi er i overensstemmelse med styrelsesloven. Den siger, at alle henvendelser om forvaltningen skal ske til borgmesteren (i vores tilfælde regionsrådsformanden), fordi han eller hun er den øverste leder af forvaltningen.

Politikere i et fagudvalg skal naturligvis kunne stille konkrete spørgsmål til forvaltningen uden at skulle igennem regionsrådsformanden. Det kan de også.

I retningslinjerne hedder det: »Spørgsmål, der vedrører et konkret dagsordenspunkt, rettes ligeledes til regionsrådsformanden, eller eventuelt til direktionen. Hvis spørgsmålet har meget konkret/faktuel karakter, kan der eventuelt svares mundtligt, for eksempel i forlængelse af et udvalgsmøde«.

Hvis en politiker henvender sig med noget fortroligt fra en borger, for eksempel en personlig oplevelse eller problemstilling, så er det rigtigt, at regionsrådsmedlemmet ikke selv kan undersøge sagen, men administrationen og/eller hospitalet hjælper med det. I sådanne tilfælde orienteres regionsrådet enten ikke om svaret, eller det sker i anonymiseret form. Man behøver altså ikke »råbe det ud« i regionsrådet for at få et svar.

Det er mit klare indtryk, at forretningsgangen nyder bred opbakning i regionsrådet. Indtil videre har intet parti stillet spørgsmålstegn ved den. Skulle det ske, tager vi naturligvis en debat i rådet om det.