Standpunkt: Rystende behandling af ældre borger

8. juli 2020, 10.30

Vibeke Larsen. Foto: Flemming Hansen

ETIK Hvor bliver man dog trist og desillusioneret over historien, der er kommet frem i medierne om den 90-årige Else på et plejehjem i Aarhus Kommune.

Det er rystende.

Tænk, at en ældre, dement borger behandles så dårligt og på en så uværdig måde i dagens Danmark.

Tænk, at nogle mennesker, der arbejder med pleje af andre mennesker, på den måde ignorerer, nedværdiger, latterlig- og umyndiggør en person i deres varetægt. Som har krav på og er afhængig af en ordentlig og værdig behandling.

Og tænk, at det skal være nødvendigt for familien at gå til TV 2 med historien og give samtykke til skjulte optagelser for at få sagen frem i medierne, før kommunen tager affære.

Efter historien nu er kommet frem, sker der noget. Lederen af plejehjemmet er skiftet ud, nogle medarbejdere er kaldt til tjenstlige samtaler, den 90-årige kvinde er blevet flyttet til et andet plejehjem, og der er ifølge rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), sat en kulegravning af sagen i gang.

Nu er det hele så desværre havnet i en tvist mellem Ekstra Bladet og TV 2, som er godt tosset over, at Ekstra Bladet har valgt at trodse et fogedforbud mod at vise optagelserne, krænker stationens ophavsret og løber med den historie, TV 2 har lagt et stort og langvarigt arbejde i.

Jeg håber ikke, det fjerner fokus fra problemets triste kerne:

Behandlingen af ældre og demente borgere, som åbenbart nogle steder er ganske forfærdelig.

Det er uhyre vigtigt, at der gribes ind og ændres på de forhold, hvor end de måtte findes. Og uhyre vigtigt, at de ansvarlige ledelser og politikere rundt i landet lytter til familiers og pårørendes bekymringer for plejeforhold og borgeres ve og vel, så vi ikke er nødt til at skulle have skjulte optagelser på banen, før nogen tager affære.

Inden TV 2 nåede at bringe optagelserne, fik Aarhus Kommune nedlagt forbud mod at vise dem. Først i byretten og siden i landsretten. Med begrundelsen at optagelserne krænker den plejehjemsbeboer, der er filmet med skjult kamera.

Vestre Landsret fastslår blandt andet, at det i sig selv er krænkende at blive udsat for konstant overvågning i sit hjem i 16 døgn, og at optagelserne viser kvinden i meget intime situationer og indeholder meget personlige oplysninger om hendes helbred.

Desuden vurderer landsretten, at krænkelserne af den 90-årige kvinde er »af en sådan grovhed, at hensynet til hende overstiger hensynet til ytrings- og informationsfrihed«.

Det vil altså sige, at man end ikke i en situation som denne kan beskytte en dement person mod krænkelser på et plejehjem og forsøge at sikre bedre forhold, fordi det anses som en krænkelse af hende, når hun ikke selv har givet samtykke til, at krænkelserne må optages og vises? Uanset om hun er i stand til at give et samtykke eller ej.

Men det er vel ikke optagelserne, der er krænkende. Men grovheden i det, hun bliver udsat for på optagelserne. Og hvis det ikke kommer frem, fortsætter krænkelserne.

Så hvem er det, retten og loven reelt beskytter ved at forbyde at vise optagelserne? Er det den krænkede borger? Eller systemet?

På gensyn her i Standpunkt på onsdag!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk