Debatindlæg: Er Herning Kommune erhvervsvenlig?

10. december 2019, 12.35

RIND PLANTAGE Mit spørgsmål udspringer af situationen for en virksomhed, som på grund af de stigende vandmængder i undergrunden, havde brug for at forbedre skovvejen i en erhvervsmæssig dreven plantage, og jeg ser begyndelsen som følger:

Et medlem af Danmarks naturfredningsforening var på skovtur og observerede plus fotograferede den vejforbedring der var i gang. Fotografiet og oplysninger om sagen blev afleveret til Herning Folkeblad, hvor journalist Bo Lundgaard var den, der skrev om sagen, og der fulgte en række artikler om sagen. Et vognmandsfirma blev hårdt angrebet og forsøgt trådt voldsomt under fode.

Bo Lundgaard har formuleret artiklerne om sagen således, at rigtig mange sandelig syntes, at det var for galt, at man brugte rester fra bygningsrenoveringer til nødvendige vejforbedringer.

Ja, selv borgmesteren følte sig tvunget af Folkebladets skriverier til at gå ind i sagen og udvise alt muligt andet end erhvervsenlighed.

I hvert fald gik borgmesteren med på det voldsomme sprogbrug som har været »miljøskandale og svineri«. Voldsomme borgmester-ord mod virksomheder i Herning Kommune.

Ja, selv Ernst B. Knudsen fra Borgerlisten forsøger at opnå popularitet ved at gå ind i sagen og synge med på angrebet på erhvervsvirksomheder. Ernst B. Knudsen har jeg dog fået indrømmelsen fra, at sagen ikke rummer noget som helst i retning af forurening af grundvandet. Og det ligger nagelfast, at sagen intet har med forurening af grundvandet at gøre. Nu står sagen så der, at nedgravning af bygningsrester, udjævning, eftersortering og afdækning med sand og grus, så intet er synligt.

Det kaldes en »miljøskandale og noget svineri«, selv om det, der efterfølgende er synligt, er en grusvej for adgang ind i skoven. Der er efterfølgende ingen forurening. Men en skovvej er forbedret og fremstår nu mere som en grusvej, tilsvarende som der findes nogle hundrede kilometer grusveje i Herning Kommune. Man forlanger det fjernet ude i plantagen. Mon alle de andre grusveje i kommunen også vil blive forlangt fjernet?

§ 77 i Danmarks Riges Grundlov lyder som følger:

»Enhver er berettiget til på tryk og i tale at offentliggøre sine tanker dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde på ny indføres«. Ja, sådan lyder det konkret i Grundloven, og dermed er Folkebladets artikler om »Miljøsvineriet« selvsagt fuldt ud lovlige.

Siden vor grundlov blev skrevet, er der i vort land opfundet og skrevet i tusindvis af paragraffer, regler og bekendtgørelser, så der er et righoldigt udvalgt at hente fra, hvis man dyrker den nydelse at træde virksomheder mest muligt under fode og gøre sig populær på erhvervsvirksomheders bekostning.

Det ligger fast, at den udførte vejforbedring i Rind Plantage, ikke er forurenende og udseendet af en grusvej er ikke hverken en »miljøskandale eller svineri«. Og slutresultatet i plantagen er udelukkende en grusvej. Og borgmesteren har ret til at påstå, at Rind Plantage ikke er en plantage, men et naturområde. Begge dele er vel gældende.

Mit ønske for en erhvervsvenlig julefred i Herning Kommune er, at borgmester og byråd stopper de urimelige angreb og krav mod nogle af kommunens erhvervsvirksomheder. Ville dette ikke være sand Venstre-politik? Bedst muligt klima for erhvervslivet giver størst mulige indtægter til finansiering af velfærd. Og gode muligheder for udgivelse af vor egen avis her i kommunen.

Og som modvirke mod den stadig stigende grundvandsmængde, bør vi alle sammen bruge noget mere vand, og vandløb skal langt mere effektivt renses og uddybes.

Dette ville være erhvervsvenligt. Især landbrugsvenligt.