Røgfrie skolegårde gavner folkesundheden

14. december 2019, 06.02

Andreas Rudkjøbing. PR-foto

RYGNING På mange folkeskoler og ungdomsuddannelser findes der i dag såkaldte »rygeskure«, hvor unge rygere stimler sammen i frikvartererne for at ryge.

I Lægeforeningen mener vi, at vi skal turde udfordre den rygekultur, som eksisterer på nogle af landets skoler, og i stedet tilbyde vores unge røgfrie fællesskaber i pauserne.

Vi ved, at 9 ud af 10 unge starter med at ryge, før de er fyldt 20 år, og derfor presser Lægeforeningen på for at få indført røgfri skoletid. Det er et vigtigt skridt på vejen mod en røgfri fremtid.

Statens Institut for Folkesundhed har lavet en rapport om gymnasieelevernes trivsel - eller rettere mistrivsel - for den viser blandt andet, at ni procent af de danske gymnasieelever ryger dagligt. Det kalder på handling, og jeg mener, der skal forebygges mere, og der skal indføres røgfri skoletid - både på folkeskoler og på ungdomsuddannelserne. Kort sagt, så hører cigaretter og tobak ikke hjemme i landets skolegårde.

For hvert år er tobak årsag til 13.600 dødsfald, og den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår. Derfor vil en røgfri skoletid, sammen med de højere tobakspriser, som regeringen har aftalt med dens støttepartier i finansloven for 2020, være to vigtige skridt imod at nedbringe antallet af alvorlige kræfttilfælde og tobaksrelaterede dødsfald.