Mandagsrefleksion: Nytænkning af arbejdslivet

2. marts 2020, 08.55

Vibeke Lundbo. Forstander på Højskolen Skærgården. Foto: Henrik Ole Jensen

LEVETID I det 18. århundrede var gennemsnitslevealderen omkring 30 år. I dag forventes halvdelen af alle nyfødte at blive 100 år. Det betyder, at vi nærmest får foræret en ekstra generation.

Indtil nu har vi mest talt om den lange pensionisttilværelse, men der er i høj grad også brug for at tale om det fo...