Hvorfor skulle minkerhvervet nedlægges?

20. november 2020, 14.20

Foto: Adobe Stock Photo

MINK I første omgang var dekretet fra statsministeren ikke lovligt ifølge Grundloven, men selvom statsministeren blev gjort opmærksom på det ulovlige forhold, greb hun ikke ind - hun siger, det var fordi, hun forventede, at fødevareministeren ville bede Fødevarestyrelsen om at stoppe nedslagtningen udenfor de afgrænsede områder. Der er nu fremsat et lovforslag, der forbyder minkavl i Danmark indtil 31. december 2021. Lovforslaget har flertal i Folketinget og bliver derfor en realitet i løbet af kort tid. Før loven kan udmøntes, skal den godkendes i EU, ellers vil en EU-borger fra for eksempel Holland have lov til at etablere sig med mink i Danmark, fordi der er fri etableringsret over EU’s landegrænser. EU skal også godkende tempo-tilskud til hurtig aflivning, ellers kan det opfattes som ulovlig støtte til erhvervet.

Der er mange uafklarede spørgsmål: Er der tale om ekspropriation eller alene tale om en såkaldt hjælpepakke.

Der er også tvivl om begrundelsen for nedlæggelse af minkbranchen. Der er enighed om, at smitte kan vandre fra mennesker til mink, og at mink kan smitte mennesker. Der har været tale om en cluster-5 mutation, som en kommende vaccine ikke ville være virksom imod, men det er ikke en frygt forskerne, der fremstiller vacciner, frygter. Cluster-5 mutationen er fundet i 11 eller 12 prøver og alene i fem besætninger i Hjørring og Frederikshavn. Hvorfor skulle de øvrige fem kommuner så nedlukkes? Der er ikke fundet covid-19 de seneste to måneder med cluster-5 varianten. Kåre Mølbak udtaler, at den måske ikke findes mere. Hvis vi kikker på antallet af smittede pr. 100.000 i de syv nordjyske kommuner, så er der i Thisted Kommune, som er den kommune i Nordjylland, der har flest smittede, 129. Den kommune, der de seneste syv dage har flest smittede, er Herlev med 390 smittede pr. 100.000 - det er tre gange så mange som i Thisted. Ud fra disse tal tyder det på, at der er mange andre smittekilder end smitte fra mink. Det er derfor uforståeligt, at statsministeren er villig til at tage så drastiske skridt og nedlukke et helt erhverv og holde det nordjyske folk i et jerngreb. Justitsministeren er nu kaldt i samråd, fordi politi og militær fortsatte med at afpresse minkavlere, selvom ordren hvilede på et ulovligt grundlag.

Der har været en ny epidemilov i høring. Den er blevet stærkt kritiseret, blandt andet fordi der er alt for mange dekreter, der kan udstedes af sundhedsministeren.

Derfor kære statsminister: Gå nu i Folketinget og lad folkestyret hjælpe med at regere landet. Så bærer du jo heller ikke ansvaret helt alene selv. Befolkningen skulle jo helst ikke miste tilliden til regeringen.