I øjeblikket pumpes PFAS-holdigt vand ind over Gjellerup Enge

Udgivet:26. maj 2023, 11.49

Læsetid:2 minutter

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

FORURENING I øjeblikket kan enhver tage ud i det dejlige naturområde Gjellerup Enge og ved selvsyn se, at der bliver pumpet PFAS-holdigt vand ind over arealet.

Det kræver blot, man ved, hvor man skal gå hen. Lige vest for Hundeskoven ligger Ravnsbjerg Grundejerforenings areal kaldet Lunden. Hvis man går helt mod syd i Lunden, kommer man til Hammerum Bæk. Overfor det nordøstlige hjørne af Egetæppers bygninger er der ligesom en betonkasse over bækken, der også fungerer som en lille bro til arealet på Egetæppers ejendom.

Inde i betonkassen er der et stort betonrør, og fra denne går der en grøft vinkelret på Hammerum Bæk op til de små søer mod nord på Ravnsbjerg Grundejerforenings ejendom, Lunden.

Der er nok nogen, der har undret sig over, at man ligesom kan høre en plasken inde fra udløbet.

Det er der en god grund til, for ovre ved Egetæppers plads har man taget et brønddæksel af, og her føres to brandslanger ned. Brandslangerne kommer fra to sugespidsanlæg, der pumper grundvand op ovre ved siden af Egetæppers udligningsbassiner.

Jamen! Hvordan kan man vide, at der er PFAS i vandet?

Joh! Det kan man, fordi Region Midtjylland for et halvt år siden aflagde en videregående forureningsundersøgelse på Egetæppers ejendom på ikke mindre end 201 sider.

Man har lavet et utal af boringer og prøver. Den boring, der ligger nærmest Egetæppers udligningsbassiner, hvor man laver grundvandssænkningen, hedder B108. For boring B108 gælder det, at Sum PFAS, 4 stoffer (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) = 0,36 µg/l

Grænseværdien er 0,002 µg/l. Så grænseværdien er overskredet med ikke mindre end 180 gange.

Jamen! Hvordan kan det så værre, at man har givet tilladelse til, at grundvandet pumpes over på Ravnsbjerg Grundejerforenings ejendom, hvor der ellers var meningen, at der skulle gå græssende dyr?

Ja! Det spørgsmål må man så stille til Herning Kommune, der er myndighed både i forhold til grundvandssænkningen og den efterfølgende bortledning af vandet.

Indlæser debat