Drengekoret er i fare

13. november 2020, 11.13

Drengekorets eksistens er truet, mener Mogens Rørbæk Madsen. Foto: Lars Work Kristensen

VALG Jeg har netop i dag fra Kirkeministeriet modtaget valgkort til menighedsrådsvalget ved Herning Kirke, og når der i Herning skal være kampvalg som i kun 21 af landets i alt 1634 kirkesogne, må der være noget på spil.

Det understreges også af, at jeg for en halv snes dage siden med få timers mellemrum blev kontaktet af et par venner i Kolding og Assens, som nærmest enslydende udtrykte stærk bekymring, idet de havde læst i deres avis, at der skulle være afstemningsvalg til menighedsrådet ved Herning Kirke, fordi nogle tænkte på at nedlægge kirkens berømte drengekor.

Jeg beroligede dem, idet jeg ikke har hørt om sådanne aktuelle planer, og at valget ikke drejer sig om koret, men snarere bunder i forskellige opfattelser af, hvordan kirkemusikken i bredere forstand skal udfolde sig i kirkelivet.

Det er bemærkelsesværdigt og opmuntrende, at Herning Kirkes Drengekor er kendt og værdsat rundt i landet, og at andre end herningensere bekymrer sig om korets ve og vel, men også bemærkelsesværdigt, at ikke alle aviser har fået helt fat i, hvad det forestående valg drejer sig om.

Begge de opstillede lister har ved debatindlæg i Folkebladet præsenteret deres synspunkter, og det kan i min optik - indrømmet: lidt forenklet og polemisk - koges ned til at være et valg om på den ene side at ligge under for »tidsånden« med dens popkultur, kitsch og overfladiskhed - i sogne, hvor de nye tendenser med »lovsang« ledsaget af rytmebands af tvivlsom kvalitet har vundet indpas, har man allerede erstattet organister med såkaldte lovsangs-ledere.

Eller på den anden side om at musik-udtrykket ved højmessen, som med salmesang, tekstlæsning, bøn, prædiken og mulighed for dåb og nadver er menighedens hovedgudstjeneste, skal fungere som et forkyndende bidrag til gudstjenesten, hvor musikken - som udtrykt i en artikel i det netop publicerede festskrift i anledning af Mads Billes fratræden som organist ved kirken - »uagtet kompositionstidspunktet bærer præg af et gran af det ophøjede og evige, det som det talte ord ikke alene kan udtrykke«.

Det er ikke et spørgsmål om ikke at kunne acceptere noget nyt og nutidigt: Der findes mange nye, indholdsrige salmer skrevet af nulevende salmedigtere og megen nykomponeret kirkemusik - også værker komponeret netop til Herning Kirkes Drengekor - men komponeret med respekt for kirkemusikkens grundlæggende fundament, tradition og placering i kirkens liturgi.

Og således drejer valget sig måske alligevel i sidste ende indirekte om drengekoret - og på langt sigt i yderste skræmmende konsekvens om korets eksistens.

I disse uger, hvor vi på andre længdegrader oplever, at demokratiske institutioner undergraves og demokratiet smuldrer, skal vi prise os lykkelige over at leve i et samfund med ordnet demokrati, som strækker sig helt ind i folkekirken.

Der skal derfor herfra lyde en opfordring til, at man benytter sig af sin demokratiske ret til at møde frem på valgdagen og med sit kryds giver sin mening til kende. Og som det fremgår af ovenstående, vil jeg anbefale at stemme på Den Folkekirkelige Fællesliste.

Læs også
Rockmusik eller drengekor i Herning Kirke: Hvad stemmer vi om?