Kongelig Belønningsmedalje til Orla Kviesgaard

Efter mere end 48 år i samme familievirksomhed har Orla Kviesgaard med stolthed modtaget Den Kongelige Belønningsmedalje

Udgivet:21. december 2022, 10.18

Læsetid:3 minutter

Direktør Christina Christensen, der er tredje generation i entreprenørfirmaet Anton Christensen, kunne overrække Den Kongelige Belønningsmedalje til Orla Kviesgaard. Foto: Privatfoto

9 måneder siden

UDMÆRKELSE I sin tid hos entreprenørfirmaet Anton Christensen i Snejbjerg har Orla Kviesgaard arbejdet under alle tre generationer, der har drevet firmaet.

Han blev i 1974 ansat af Anton Christensen, der grundlagde virksomheden i 1954.

I 1989 overtog Anton Christensens søn Leif Christensen, der var fætter til Orla Kviesgaard, virksomheden.

Leif Christensen og Orla Kviesgaard fik et godt og tæt samarbejde, hvor de sammen var med til at opbygge og udføre meget af det naturgenopretning, som virksomheden er kendt for i dag.

Årene gik, og Leif Christensen overdrog i 2019 virksomheden til sin ældste datter, Christina Christensen, der i dag driver firmaet og dermed fik æren af at sige tak for en lang og trofast arbejdsindsats til Orla Kviesgaard, da han 4. august 2022 stoppede i firmaet.

Ung mand med gummiged

Orla Kviesgaard kørte som ung mand gummiged og stod for modtagelse og notering af de kunder, der afhentede udgravet materiale fra den daværende grusgrav.

Hurtigt fik han ansvaret for selve udgravningen og sorteringen, der med tiden fandt sted i flere forskellige grusgrave.

Senere blev udgravningen af grus og sand nedlagt og den sidste grusgrav, som firmaet har i dag, er omdannet til modtagelses- og nedknusningsplads for genbrugsmateriel som brugt beton, tegl og brokker.

Orla Kviesgaard var med til omlægningen, og efter omkring 30 år med at arbejde i firmaets grusgrave overgik han til at arbejde på naturprojekter som maskinfører, hvor han var med til at udføre det dengang største naturprojekt i Danmark ved Vest Stadil Fjord.

Senere blev han selv formand på en lang række af naturprojekter landet over.

Genoprettelse af naturen

Orla Kviesgaard har fra sine første dage i firmaet til den sidste haft en udvikling fra en ung, uerfaren maskinfører til en erfaringsrig nøglemedarbejder hos virksomheden som formand, maskinfører, opfinder og alsidig problemløser.

Han har altid været loyal og gjort en stor indsats for at hjælpe til i firmaet, når der var særligt behov for det, selv hvis der blev taget kontakt til ham uden for normal arbejdstid.

Orla Kviesgaard har i sit arbejdsliv haft stor indflydelse for genoprettelsen af naturen i Danmark.

Han har opbygget store kompetencer inden for naturgenopretning og såkaldte blødbundarbejder og har derfor haft et stort ansvar og indflydelse på danske naturgenopretningsprojekter.

Der kan nævnes etablering af viadukt og omslyngning af Vester Nebel Å ved Kolding, genskabelse af Lindenborg Å i Rebild Bakker, etablering af natursti på den gamle jernbane fra Ringe på Fyn, naturgenopretning ved Aller Mølle i Christiansfeld og etablering af et utal af stier, søer samt fisketrapper rundt om i landet.

Dette er blot et udsnit af de mange projekter, som Orla Kviesgaard igennem sin tid hos firmaet, har været formand på og med stolthed kan mindes tilbage på i dag.

Stolte herrer kigger ned

Orla Kviesgaard har været en tro og loyal medarbejder siden 2. maj 1974, hvor han blev ansat i en alder af 16 år som maskinfører, og fredag 16. december 2022 blev dagen, hvor han med stort stolthed modtog Den Kongelige Belønningsmedalje overrakt af tredje generation i virksomheden.

Men som Christina Christensen udtalte det om de to tidligere generationer ved overrækkelsen:

»Så kan jeg sige med sikkerhed, at der sidder to meget stolte herrer og kigger ned på dig.«