Slet ikke godt nok

20. marts 2020, 10.55

Peter Skaarup. Foto: Steen Brogaard

STRAF Regeringen pynter sig med lånte fjer med forslaget om at fratage pædofile deres mulighed for at rejse ud af Danmark. 7. februar førstebehandlede Folketinget et forslag fra Dansk Folkeparti om netop dette - og på det tidspunkt ville regeringen ikke støtte forslaget.

Vi er selvfølgelig glade for, at regeringen nu har ændret holdning, men forslaget kan selvsagt ikke stå alene, og det tilknyttede forslag om at hæve straffen for andre seksuelle overgreb end samleje er heller ikke nok.

Hvorfor vil regeringen for eksempel ikke sætte straffen for seksuelle overgreb mod børn op? Og hvorfor ser regeringen ikke på det forhold, at pædofile i dag bliver løsladt fra fængslet efter samme betingelser som andre kriminelle. Når man begår et så frygteligt overgreb, som et seksuelt angreb på et barn er, så burde man ikke få rabat på straffen hverken i forbindelse med dommen eller i forhold til afsoningen.

I Dansk Folkeparti så vi også gerne, at pædofile blev idømt medicinsk kastration. Det er også et forslag, som Socialdemokratiets daværende retsordfører Morten Bødskov en gang tilsluttede sig. Men efter at Socialdemokratiet har indtaget regeringskontorerne, har man glemt det initiativ, der i øvrigt også i sin oprindelse var Dansk Folkepartis.

I sommer afgjorde Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, at en pædofil tredoblet voldtægtsmand fik sine rettigheder krænket, da han ikke fik en lægefaglig vurdering af sin situation forud for et krav om medicinsk kastration i forbindelse med løsladelse. Efter min mening er det ikke et overgreb mod en pædofil, at vedkommende bliver medicinsk kastreret - det burde snarere opfattes som en befrielse for vedkommendes syge lyster. Jeg må sige, at vores børns sikkerhed og tryghed til enhver tid må stå over pædofiles sygelige trang til at forgribe sig på børn. Jeg er 100 procent parat til at tage en sag ved Menneskerettighedsdomstolen på det her område.

Regeringen må kort sagt tage helt anderledes hårde metoder i brug, hvis vi skal afholde pædofile fra at begå deres forfærdelige overgreb. Det, vi har hørt fra regeringen i denne omgang, er i hvert fald slet ikke nok.