DET ER DIT VALG - KV21

De største vindmøller er lige så høje som Bestseller-tårnet i Brande

22. oktober 2021, 12.02

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

ENERGIFORSYNING På byrådmødet 14. september blev det bestemt, at ikke alene skal Herning Kommune være forsynet med vedvarende energi, men den skulle også produceres inden for Herning Kommunes grænser.

Som bekendt kunne vi i Borgerlisten ikke tiltræde forslaget, da vi ønskede, at Hernings energi blandt andet også kunne komme fra havvindmølleparker. Vi fik tilføjet referatet: »Borgerlisten kunne ikke tiltræde indstillingen, idet målet ikke må være selvforsyning i sig selv, men forsyning af vedvarende energi på den mest miljørigtige og klimavenlige måde.«

På mandag 25. oktober skal Byplanudvalget godkende: »Debatoplæg for vedvarende energi i Herning kommune.« Der står i indstillingen: »Debatoplægget for planlægning for vedvarende energi i Herning Kommune har til formål, at projektudviklere kan indsende forslag til vedvarende energiprojekter. Dermed fungerer debatfasen som en ansøgningsrunde for projektudviklere«.

Imidlertid står der i selve debatoplægget: »Landvindmøller og solceller er de billigste teknologier, der findes i dag. Det er derfor oplagt, at det er de to teknologier, som vil levere de største bidrag til en større produktion af vedvarende energi«.

Det vil sige, at debatoplægget allerede på forhånd har konkluderet, at strøm fra landvindmøller er billigere end fra havvindmøller, og det er dermed også årsagen til, at vi skal have disse vindmøller indenfor kommunegrænsen. Men er det rigtigt?

Indtil de seneste år, har det været rigtigt, at landvind er billigere end havvind. En havvindmølle er naturligvis dyrere at etablere, men den leverer også langt mere strøm. Jan Hylleberg fra Wind Denmark har imidlertid udtalt: »Møllerne bliver større, og der er nu møller på vej, hvor kapaciteten er tre gange så stor som for bare 5-6 år siden. Samtidig kan de stilles op på dybere og dybere vand, og prisen falder hastigt.«

CEO hos Bladt Industries, der har 700 medarbejdere i Ålborg, Klaus Steen Mortensen, har udtalt: »Offshore-vind bliver den billigste energikilde i fremtiden, det tror jeg i hvert fald selv på. Vi oplever en årlig vækst på 15 procent, og der findes ingen industri, der kommer til at vokse med den hastighed i fremtiden«.

På det nationale testcenter i Østerild kan man teste møller op til 330 meter, inden de sættes i produktion. Vestas har 15. oktober offentliggjort, at de i løbet af 2022 vil opstille verdens største vindmølle i Østerild. Den er 280 meter høj.

Til sammenligning var det tårn/højhus, som Bestseller planlagde at bygge i Brande, 320 meter højt. Dengang Bestseller fremlagde sine planer, vakte det et ramaskrig i Herning Kommune, selv om det slet ikke skulle ligge her. Formand for byplanudvalget i Herning, Ulrik Hyldgaard(V), udtalte her til bladet: »Der kan sikkert også laves en god løsning med to lavere tårne«.

Jamen, det er jo det, der er problemet: Vi vil slet ikke have så store konstruktioner på land i vores lille pæne Danmark. Hvis vi derimod kommer langt nok ud på havet, er det i orden, og det er derfor, fremtiden er på havet. Forøvrigt producerer Vestas nye kæmpe havvindmølle energi nok til 20.000 husstande. Så fem stk. af disse møller skulle lige dække hele Herning Kommunes forbrug.

Vi har i Borgerlisten sagt, at hvis man kan finde egnede steder på land til at sætte vindmøller op, uden at de generer nogen, så vil vi være positive overfor det. Vi tror imidlertid, det bliver svært, da møllerne bliver større og større. Efter Borgerlistens opfattelse, skal vi heller ikke bare planlægge inden for vores egen lille kommune, men også følge, hvad der sker nationalt og internationalt.

Indlæser debat