Konstituering i kirken

Så er rollefordelingen klar i Ikast Sogn

18. november 2020, 13.09

Menigheden i Ikast Sogn fandt til valgforsamlingen de 13 kandidater, som nu udgør det nye meninghedsråd, der tiltræder officielt første søndag i advent. Foto: Jette Aaes

IKAST Første søndag i advent tiltræder nyt menighedsråd i Ikast Sogn.

I Ikast Sogn blev der på valgforsamlingen 15. september opstillet 13 kandidater. Siden har sognet ikke modtaget andre kandidatlister. Dermed udgør de 13 kandidater det nye menighedsråd fra 29. november og de kommende to, som er den valgperiode Ikast Sogn i forbindelse med menighedsrådet fastsatte.

Samtidig har det nye menighedsråd på sit første menighedsrådsmøde konstitueret sig med Hans Gjørup som ny formand og Bjarne Wedel som næstformand.

Til posten som kirkeværge er valgt Arne Bak Nielsen, Jes Peter Hansen er kasserer, bygningssagkyndig er Søren B. Hansen og kontaktperson er Johannes Fomsgaard Pedersen.