Mange oplever sig overset i prioriteringen af skattekronerne

11. juli 2019, 10.30

Lone Nielsen.

PRIORITERING På seneste byrådsmøde havde et enigt økonomiudvalg besluttet at øremærke 2,9 mio. kr. yderligere til en luksus-hybrid-fodboldbane. Forligspartierne syntes alle dette var en fantastisk idé og forslaget blev stemt igennem af alle, undtagen os tre fra Borgerlisten.

På samme tid oplever rigtigt mange familier/børn massive besparelser i deres hverdag, særligt på Åmoseskolen. Fyringer og nedskæringer, der betyder en helt anden hverdag for både ansatte, børn og forældre. Der er plejekrævende ældre og handicappede, der oplever en hverdag, hvor der ikke er plads og tid til andet end den helt basale omsorg. Medarbejdere, der løber spidsrod mellem opgaverne. Børn, der overlades i institutioner med alt for dårlig normering, og dermed langt fra nok voksne til rådighed. Ingen »luksus« i deres hverdag. Alt er skåret ind til benet. Institutioner, der har mistet deres bæredygtighed, fordi man har valgt at fratage dem fritidshjemsdelen. Forældre, der skal til at betale 1.000 kr. mere om måneden for SFO, da man fra forligspartiernes side har valgt at hæve prisen. Osv. osv.

Samtidig med denne nedprioritering er der ingen smalle steder, når der skal etableres en dyr fodboldbane til de få. Og i forligspartiernes budgetforligstekst har man samtidig tilkendegivet at arbejde på at få et hundedyrt shuttle-tog til MCH. Et trecifret million beløb tænker man tilsyneladende i forligspartierne at kunne finde til den luksus-løsning. Samtidig har man overordentligt svært ved at finde penge til en ordentlig busdrift til vores borgere i de mindre byer og landsbysamfund. Tænk på, hvor mange busser, man kunne købe for 120 mio. kr. og drifte for 12-13 mio. kr. om året.