115 flere betjente og kortere ventetid

12. november 2019, 12.48

Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Martin Ballund

POLITI Vi kender alle en stribe eksempler på, at politiet ikke har ressourcer til at følge op på begået kriminalitet. Til glæder for forbrydere og banditter her til lands.

Der er kort sagt hårdt brug for flere operative politifolk hurtigst muligt. På denne baggrund er det ufatteligt, at S-regeringen har stoppet den overførsel af færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen, som den tidligere regering besluttede i foråret.

Herunder administration af kørekort og særtransporter samt gennemførelse af køreprøver med motorsagkyndige. Alt sammen på anbefaling fra en samlet transportbranche, herunder 3F og vognmændenes organisationer.

Den besluttede aflastning af politiet vil frigøre 115 politibetjente til egentlige politiopgaver.

Desuden får vi en mere koordineret og effektiv administration på området, ligesom de varierende og ofte meget lange ventetider på kørekort og køreprøver kommer ned på et ensartet acceptabelt niveau i hele landet.

Kort sagt en win-win-win situation, som S-regeringen har aflyst med en tyndbenet forklaring om, at der ikke er råd til et nyt it-system i Færdselsstyrelsen. Rent vås og vildledning, idet statens udgifter vedrørende disse opgaver skal finansieres af et fuldt omkostningsdækkende gebyr - og ikke af skatteyderne.

Jeg ser meget frem til at få en forklaring fra justitsministeren på et samråd i Rets- og Transportudvalget 12. november.

Det bliver ikke en nem opgave at forklare borgerne, at regeringen ikke griber denne oplagte mulighed for hurtigt at frigøre flere betjente til efterforskning, mere nærpoliti, mere færdselspoliti og andre operative opgaver.

Heldigvis tegner der sig et politisk flertal, der vil pålægge regeringen af gennemføre denne nødvendige og fornuftige aflastning af politiet samtidig med at vigtige borgernære opgaver omkring kørekort, køreprøver og særtransporter løses mere effektivt og ensartet hos den myndighed, hvor de hører naturligt hjemme.