Wanda Sørensen kom til Danmark som politisk flygtning: Jeg har stadig mit polske blod, men i dag er jeg dansk

For 50 år siden kom Wanda Sørensen til Danmark som politisk flygtning fra Polen. Ved siden af et dansk ægteskab og et arbejdsliv i tekstilindustrien bruger hun også en del tid på at hjælpe sine oprindelige landsmænd som tolk

21. januar 2020, 17.01

Hver fredag får Wanda Sørensen friske blomster af ægtemanden Ole, som hun sjovt nok mødte i det Polen, hun flygtede fra som ganske ung. I dag er den polsk-danske kvinde blandt andet tolk og brobygger mellem det danske samfund og herboende polakker. Foto: Tom Laursen

JUBILÆUM Avisen skriver jævnligt om kvinder og mænd, der kan fejre en lang årrække i eksempelvis en virksomhed, en forening eller et ægteskab. Men det hører til de absolutte sjældenheder, at vi beskæftiger os med et jubilæum for en togtur, der i første omgang gjorde en 15-årig pige statsløs og sk...