En katastrofe kommer sjældent alene

12. december 2019, 12.30

Laila Birkkjær Lauritsen. Privatfoto

BYDELSSKOLE I Enhedslisten er vi enige i Herning Kommunes mål om, at »alle børn og unge skal være en del af fællesskabet«, og »at her skaber vi venskaber«. Vi er bare ikke enige i den måde, Herning Kommune tror, det gøres på. Fællesskaber skabes ikke ved at segregere en bestemt gruppe, så der bliver tale om dem og os. Og hvis man ønsker at mødes og udvikle dansk sprog og værdier, er vi nødvendigvis nødt til at være sammen for at inspirere hinanden og udvikles sammen.

Derfor vil vi håbe - som Peter Engsted, medlem af Enhedslisten, for nylig skrev - at Institut for Menneskerettigheders indgivne klage til Ligebehandlingsnævnet vil resultere i en snarlig nedlæggelse af bydelsskolen. Denne form for eksklusion, som vi har oplevet med Herning Kommunes oprettelse af bydelsskolen kan under ingen omstændigheder forsvares, hverken lokalt eller på landsplan. Vi betragter det som en katastrofe, hvilket også et medlem af vores bestyrelse skrev i november 2018.

For os hjælper det ikke, at der er tillagt bydelsskolen ekstra økonomiske resurser, som det påstås. Penge kan under ingen omstændigheder retfærdiggøre adskillelse på grund af etnicitet.

Ej heller vil vi forholde os til påståede synergieffekt for overflytning af autismebørnene fra Sønderagerskolen til Åmose. Det er også en katastrofal beslutning.

Med hensyn til handicap og psykiatri viser det sig, at byrådet i budgetforlig 2020 igen jonglerer med millioner, der samtidig skal gå til alt mulig andet end til de mennesker, der har behovet. Hvad med 100 millioner kroner til en talentskole? Og sådan kunne vi fortsætte ... Overtagelse af Nørholmkollegiet for at spare penge. Netværksanbringelser, som er billigere end plejefamilier. Anbringelse af 15-16 årige på eget værelse i stedet for på opholdssteder. 0,3 procent besparelse, som bare fortsætter.

I Herning drejer det sig ikke om personer, men udelukkende om penge.

Vi er ikke hverken bitre, triste eller vrede, vi forstår bare simpelthen ikke at forligspartierne i byrådet kan handle som de gør. De burde skamme sig.