Ældrerådet træder sammen: Skal afstemme forventninger med den nye formand for Social- og Sundhedsudvalget

14. januar 2022, 12.37

Hans Christensen fra Troldhede skal mandag formiddag lede sit første møde i Ældrerådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Henrik Ole Jensen

RINGKØBING-SKJERN Mandag om formiddagen træder det nye Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune sammen for første gang til et ordinært møde.

Det bliver for første gang med den nye formand, Hans Christensen, for bordenden.

På mødet skal man igennem en del formalia om valg af repræsentanter til diverse udvalg og råd, men man skal også mødes med den nyvalgte formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg. Det er Jens Erik Damgaard (KD).

Under det punkt er der lagt op til, at man gensidigt afstemmer forventningerne til det fremtidige samarbejde.

Det har tidligere været sådan, at den daværende udvalgsformand i videst muligt omfang deltog i møderne i Ældrerådet, og det skal afklares på mandag, om den nye formand også vil det.

På mødet kommer også kommunens fagchef, Anja Thoft Bach, der ønsker at drøfte gensidige forventninger til det fremtidige samarbejde.

Fagchefen vil endvidere give en orientering om Sundhed og Omsorgs organisering og arbejdsområder.

Ældrerådet skal forholde sig til alle kommunale sager og beslutninger, som direkte påvirker borgere over 60 år i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indlæser debat