Millionpulje: Klar, parat, eksport!

Erhvervshus Midtjylland skal udrulle et projekt, hvor der er afsat 30 millioner kroner til at gøre de små virksomheder eksportparate

2. december 2019, 14.16

ERHVERV Der er fokus på eksporten hos Danmarks Erhvervsfremmestyrelse. De iværksætter indsatsen »Øget eksportparathed i små og mellemstore virksomheder«. Der er afsat 30 millioner kroner - heraf 15 millioner fra EU’s Regionalfond og 15 millioner fra de decentrale erhvervsfremmemidler - til projektet, som skal udrulles over hele landet af Erhvervshus Midtjylland, der har til huse i Aarhus og her i Birk.

Virksomhederne skal tilbydes konkret hjælp til at blive mere eksportparate gennem for eksempel kompetenceudvikling, analyser af nye markeder, udvikling af konkrete eksportplaner og netværk med virksomheder, der har erfaring med eksport. Private rådgivere såvel som højtspecialiserede statslige aktører vil kunne bidrage til at sikre en højere grad af eksportparathed.

Eksporten er rigtig vigtig for mange virksomheder her i området. Eksempelvis henter virksomhederne i Ikast-Brande Kommune 59 procent af deres omsætning via eksport, hvilket er langt over gennemsnittet. I 2018 var der samlet set i Danmark eksport af varer og tjenester på knap 1200 milliarder kroner, hvilket betyder, at cirka 525.000 danske job er direkte knyttet til eksporten.

Sejt træk at blive eksportklar

Formanden for Erhvervshus Midtjylland, Søren Olesen, der udover at være selvstændig erhvervsdrivende også er formand for erhvervs- og turismeudvalget i Holstebro Kommune, håber at projektet kan få flere virksomheder ud over eksport-rampen.

- De mindre virksomheder er ofte tilbageholdende med at sætte gang i eksport og internationalisering, fordi de mangler kompetencer og ressourcer. Det er et langt sejt træk at gøre sig parat til eksport. Jeg er glad for, at vi nu sammen med blandt andet private rådgivere kan tilbyde en landsdækkende indsats, der er skræddersyet den enkelte virksomheds behov. Indsatsen rækker både ud til dem, der er gået i gang, men mangler hjælp til at komme videre, og til dem, der har haft overvejelserne, men ikke har taget springet endnu, siger han i en pressemeddelelse.

Penge til professionalisering

Samtidig med eksport-projektet er der afsat penge til et andet projekt »Professionalisering«, som Erhvervshus Sjælland står for. I et landsdækkende partnerskab med alle erhvervshusene og deres lokale filialer - og dermed også filialen i Birk - er der afsat 75 millioner kroner til den landsdækkende indsats »Professionalisering«. Indsatsen giver 600 mindre danske virksomheder med 3-50 ansatte adgang til skræddersyet ekstern rådgivning.

Projektet vil blandt andet yde støtte i forbindelse med dannelse af advisory boards og bestyrelser, opstart af ejer- og generationsskifter, igangsætning af omstruktureringer i virksomhederne - udviklingsopgaver der ofte er svære at finde tid til i virksomhedernes pressede hverdag, hvor driften fylder meget.