Nekrolog over Martin Moeskjær: Han var en nysgerrig og ordholdende håndværker

Martin Moeskjær, som drev Midtjydsk Totalbyg i Herning gennem mere end 30 år, før han sendte opgaven videre til sine sønner, er død

3. juli 2020, 15.03

Martin Moeskjær var først som ansat direktør og siden ejer med til at udvikle Midtjydsk Totalbyg til en virksomhed med stor ekspertise inden for byggeri til blandt andet lager, logistik og fragt. Også efter at sønnerne Bent og Henning Moeskjær overtog virksomheden, fortsatte han med at have egne byggeprojekter. Her står han midt i det sidste - et lejlighedsbyggeri på Strøget i Ikast, som stod klar i 2019. Foto: Henrik Ole Jensen

NEKROLOG Arkitekt Martin Moeskjær, tidligere ejer af Midtjydsk Totalbyg i Herning, er død i en alder af 78 år.

Gennem fire årtier stod han i spidsen for den herningensiske byggevirksomhed Midtjydsk Totalbyg - først som ansat direktør fra etableringen i 1973, siden som medejer, fra 1999 som eneejer og fra 2008 som bestyrelsesformand, da sønnerne Henning og Bent Moeskjær overtog det daglige ansvar efter et gradvist generationsskifte over nogle år.

I branchen var han blandt meget andet kendt af både bygherrer og samarbejdspartnere som en ordholdende mand og en dygtig håndværker.

Det var evnerne til at bruge hænderne, der satte det hele i gang.

Martin Moeskjær blev født som den første af fire søskende på en landejendom ved Randers, og det lå i kortene, at han skulle overtage gården. Så efter aftjent værnepligt og et år som FN-soldat i Gaza begyndte han på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. Men arbejdet og uddannelsen kom han aldrig til at brænde for, så i stedet fandt han en læreplads som tømrer i Assentoft, og her viste det sig, at han både havde hjerte og hænder placeret helt rigtigt.

Noget konstruktivt og langsigtet kom der dog ud af opholdet i Horsens. For undervejs havde Martin Moeskjær til et bal i Venstres Ungdom mødt Anny, som egentlig stammede fra Fjaltring, lige var vendt hjem fra et job i huset i England og nu var på højskole i nærheden. Det unge par blev gift anden juledag 1966 og slog sig ned i Randers, mens Martin Moeskjær læste til bygningskonstruktør som overbygning til svendebrevet.

Som nyuddannet konstruktør søgte og fik han job i Herning og den lille familie, der i mellemtiden også var kommet til at tælle datteren Susanne, flyttede ind i et rækkehus på Enebærvej.

I 1972 blev Bent og Henning født, og med tiden blev der brug for mere plads, som familien fandt på Rind Kirkevej.

Jobmæssigt gik det også godt, I 1973 blev Martin Moeskjær ansat som direktør i det nyetablerede Midtjydsk Totalbyg, der med Ole Sandgaard, Jørgen Nielsen, Bruno Schmidt Madsen, Ove Just og Henning Svendsen som ejere havde et mål om at bygge i totalentreprise, i stedet for at hver håndværker bød ind på sin del af løsningen.

Med Martin Moeskjær blev der gennem alle årene fokuseret mest på erhvervsbyggerierne, selv om enkelte privatboliger også dukkede op i porteføljen. Blandt de store kunder var Danske Fragtmænd og Dagrofa.

Noget af det første, virksomheden lavede, var et fragtcenter på Dæmningen i Herning - dér hvor Meny og Aldi i dag hører til. Med tiden opbyggede virksomheden stor viden inden for feltet fragt og logistik, og Martin Moeskjær sluttede i sin tid som bestyrelsesformand med at se både Dansk Supermarkeds centrallager i Årslev ved Aarhus og Jysk A/S’ gigantiske lager i Uldum fuldført.

Som chef var Martin Moeskjær af den gamle skole, hvor et ord er et ord. Samtidig var hans medfødte nysgerrighed og appetit på livet med til at sikre, at virksomheden for eksempel hurtigt kom med på den digitale udvikling. Og så var han god til at give plads til sine medarbejdere - og med tiden også sønnerne, da de skulle finde deres egen retning for virksomhedens udvikling.

Selv da Martin Moeskjær trappede ud af de mange arbejdstimer i Midtjydsk Totalbyg, blev han ved med at holde et højt tempo, hvor han blandt andet drev udlejningsejendomme og så sent som året før sin død udviklede og byggede sit sidste projekt: et lejlighedsbyggeri på Strøget i Ikast.

Det mest spektakulære af hans projekter i eget navn er nok Grøndalsparken tegnet af arkitekterne Kjær & Richter på kanten mellem Herning by og Knudmosen. Byggeriet stod færdigt i 2013, og Martin og Anny Moeskjær flyttede selv ind i en lejlighed på 10. sal med udsigt ud over mosen og Lind og med kig ned på det hus, de begyndte i mange år tidligere.

Passionen for at bygge og for at udvikle sit firma optog en stor del af Martin Moeskjærs timer, og familien griner stadig af, at de næsten aldrig skulle nogen steder på udflugt eller besøg, uden at der lige var lagt et stop på en byggeplads ind.

Mere fyldte arbejdet dog ikke, end at der også altid var tid til Anny og børnene, som kunne regne med ham i alle situationer.

Undervejs fik Martin Moeskjær også taget livtag med så forskellige hobbyer som jagt, folkedans, stenhugning og almuemaling, og de senere år blev han også glad for at spille golf.

Han var livet igennem medlem af Venstre uden på noget tidspunkt at have ambition om at være andet end menigt medlem. Han havde også stor glæde af at være medlem af Rotary, og mens børnene var små, gav han gennem flere år en hånd med hos FDF i Lind.

Sammen med Anny rejste han nysgerrigt og gerne ud i verden - blandt andet holdt parret guldbryllup i Thailand med hele familien i julen 2016.

De sidste år blev Martin Moeskjærs liv præget af sygdom - først kræft i maven, og lige som han var erklæret rask, fik han konstateret en tumor i hjernen.

I begyndelsen af juni døde Martin Moeskjær i hjemmet. Han efterlader sig hustruen Anny, datteren Susanne, der bor i Ry, men ofte er i Herning, hvor hun har overtaget en del af farens ejendomsadministration, sønnerne Bent og Henning, der driver Midtjydsk Totalbyg videre, samt seks børnebørn. -SEJER

Martin Moeskjær (her sammen med borgmester Lars Krarup t.h.) fik Herning Kommunes Bygningspræmieringspris 2013 for opførelsen af Grøndalsparken på kanten mellem Knudmosen og byen. Selv flyttede han sammen med hustruen Anny ind i en lejlighed på 10. etage i det præmierede højhusbyggeri, Foto: Henrik Ole Jensen