Nærdemokrati har behov for fysiske møder

8. april 2021, 12.49

Knud Egon Poulsen. Foto: Privatfoto

CORONA Socialdemokratiet i Herning Kommune håber det snart bliver »normale tider«, så vi igen må forsamles og afholde politiske debat- og informationsmøder i perioden frem til regions- og byrådsvalgene til efteråret.

Jeg er sandsynligvis ikke den eneste, der er bekymret for de mange udfordringer som følge af de nuværende corona-restriktioner. Foruden de mange dagligdagsudfordringer har den sidste års corona-nedlukninger udfordret vores demokrati.

Verden over har mange lande indført forskellige slags krisestyring, så regeringer har kunnet regere uden at lytte og inddrage borgerne. Desuden har de mange corona-nødretslove i flere tilfælde resulteret i forsamlingsforbud og dermed afholdelse af politiske stormøder. Men heldigvis udløber de fleste nødretslove efter en begrænset tid, da vi naturligvis som minimum skal sikre de grundlæggende demokratiske rettigheder.

Foruden ovennævnte begrænsninger af nærdemokratiet har det hindret de politiske partier i at kunne indlede forberedelserne forud for regions- og byrådsvalgene, der i Danmark afholdes til efteråret.

Hvis det havde været normale tider, ville de politiske partier allerede have været godt i gang med skolingen af deres kandidater og kandidaternes indbyrdes mulighed for at drøfte valgprogram og valgstrategier og så videre.

Nogen vil måske påstå, at de nuværende og kommende politikere bare kan debattere via virtuelle møder. Jeg mener dog ikke, vi kan byde de politiske kandidater denne debatform, da der så vil være stor risiko for, at personlige holdninger og nuancer går tabt; politik drøftes nu en gang bedst i fysiske forsamlinger.

Socialdemokratiet håber derfor, det snart bliver normale tider, så regions- og byrådsvalgkampen 16. november 2021 kan blive gennemført og afviklet på en ordentlig måde.

Indlæser debat...