Gravefolk ved vejarbejde i Aulum: Nogle trafikanter har ingen hæmninger

Jesper Nielsen har oplevet at blive kaldt »idiot« flere gange, da han satte afspærringsskilte op i Aulum

25. september 2019, 14.25

Maskinfører Lars Boesen (t.v.) og håndmand Jesper Nielsen er helt tæt på gravearbejdet. De mærker også folks frustrationer - og lidt tilfredshed. Foto: Henrik Ole Jensen

AULUM Der er arbejdsro hos Lars Boesen og Jesper Nielsen. Så meget ro, der nu kan være, når gravemaskinen brummer, når den skovler en kubikmeter jord og sand op fra dybet under Kirkegade, hver gang, den stikker arm og skovl ned i jorden.

Der er spærret af, så ingen trafikanter kommer i nærheden af de to gravefolk fra entreprenørfirm...