Der er brug for nytænkning i trafiksikkerheden

10. januar 2020, 12.30

Trafikmoralen på de danske veje skal styrkes, mener folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V). Foto: Steen Brogaard

HOLDNINGER 159 dræbt i trafikken i årets 10 første måneder, lød den alarmerende overskrift i avisen forleden dag. Det er 25 flere dræbte end på samme tid sidste år, hvor det samlede antal trafikdrab nåede op på 171.

Det er alt for mange. Og hvad værre er - det går den forkerte vej.

Det fortvivlende er, at der faktisk gøres en stor indsats fra Rådet for Sikker Trafik, Politiet, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen og en række andre aktører for at bringe ulykkestallet ned.

Men den seneste triste udvikling viser, at der er brug for nytænkning, når vi i Færdselssikkerhedskommissionen i de kommende måneder skal lave en handlingsplan vedrørende reduktion i antallet af trafikdrab og tilskadekomne i trafikken.

Der er tre overordnede faktorer, der har indflydelse på sikkerheden:

Køretøjernes beskaffenhed

Vejnettet med tilhørende skiltning med videre

Trafikanternes adfærd - den menneskelige faktor.

Omkring køretøjerne må det konstateres, at de er mere sikre end nogensinde tidligere. Langt de fleste biler er i dag udstyret med ny teknologi, der styrker sikkerheden.

Med hensyn til vejenes beskaffenhed, så gøres der også rigtig meget for at bygge dem sikre og sørge for ulykkesforebyggende skiltning med videre, selvom der fortsat er plads til forbedring.

Tilbage står den helt afgørende menneskelige faktor.

Som en bilist, der siden 1981 har tilbragt rigtig mange timer på vejene, har jeg oplevet et markant skred i trafikkulturen i retning af mere egoistisk og hensynsløs adfærd.

Denne triste udvikling er senest blevet bekræftet af en undersøgelse udarbejdet af YouGov for GF-fonden. Og det er her, vi skal tage fat.

Vi skal iværksætte en lang række initiativer, der samlet kan styrke danskerne trafikmoral - fra el-løbehjul og cykler til biler og lastbiler.

Viden og færdigheder er helt centrale for trafikanter - herunder kendskab til færdselsreglerne og evnen til at beherske køretøjet i alle situationer.

Men det vigtigste af alt er holdninger. Det vil sige et stående mentalt beredskab hos den enkelte til altid at agere hensynsfuldt og sikkert i trafikken.

Derfor skal vi i fremtiden lægge meget større vægt på at forbedre holdninger og adfærd. Det kræver indsats over en bred front - fra færdselslære i det små i familien, i børnehaver og i skolen til styrket kørekortuddannelse i god adfærd og styrket politikontrol i trafikken.

Dertil kommer målrettede kampagner samt en særlig indsats i forhold til de unge, der er overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne.

Vi kan med fordel skele til Norge og Tyskland for at få gode ideer. Norge er europamester i lavt antal ulykker. Og tyskerne er generelt meget høflige og hensynsfulde i trafikken.

Jeg glæder mig meget til det kommende arbejde i Færdselssikkerhedskommissionen.

Vi kan og skal sørge for et langt lavere antal dræbte i trafikken.

Men det kræver nytænkning og vilje til at betræde nye veje.