Forskønnelsespulje og lokalpolitisk samarbejde med borgerindflydelse

6. marts 2021, 15.28

Aulum Mølle fotograferet med drone. Foto: Flemming Hansen

AULUM På tirsdagens byrådsmøde behandlede vi et punkt fra byplansudvalget vedrørende Prioritering af projekter for 2021 fra forskønnelsespuljen. I denne prioritering skjulte der sig et beløb på 700.000 kroner til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum.

Bag dette punkt og beløb gemmer der sig en rigtig god historie om, hvordan borgerinddragelse og lokalpolitisk samarbejde på tværs af partier nytter. Vi har derfor besluttet at fortælle læserne kort om dette til inspiration og som et eksempel på, hvad lokalpolitik og ikke mindst lokalt politisk samarbejde også kan være og føre til.

Gennem de seneste tre år har vi begge løbende talt om Aulum, når vi har mødtes for eksempel på p-pladsen foran dagligvarebutikkerne i Aulum, og hvad der var og er af spændende udfordringer, store og små, rent lokalt. Det førte for godt to år siden til en fælles idé om at holde et lokalt idéborgermøde.

Målet med mødet var en upolitisk aften, hvor der skulle tales om status på Aulum, og hvor vi var og er rent udviklingsmæssigt. Det blev et fantastisk, velbesøgt møde med et bredt udsnit af befolkningen. Tak for det Aulum. Vi lover at gentage det, når covid-19 tillader det igen.

Med fra mødet fik vi et stort katalog af »gode ideer«. En del af disse arbejdede vi videre med og er i proces på. En af de ideer, der blev talt meget om, var, hvordan Aulum tog sig ud, dels når man kørte ude på motorvejen og dels i den »indkørsel«, der var kommet efter motorvejsbyggeriet. Et synspunkt var, at Aulum tog sig ufattelig kedelig ud fra motorvejen, og et andet at når man kørte af motorvejen og ned og ind i byen, blev man mødt af »tristhed«. Efterfølgende tog vi begge et kritisk syn på sagen og blev enige om, at det var et af de punkter, der skulle gøres noget ved og snarest muligt.

Derfor bragte vi det begge via vores parti ind i budgetforhandlingerne, og det lykkedes at få indskrevet i budgettet, at der i 2021 skal bruges 700.000 kroner på forskønnelse af indfaldsvejene i Aulum. Derfor var det med stor tilfredshed for os begge, da punktet var til behandling på byrådsmødet i tirsdags.

Lige nu sker der faktisk mange gode forskønnende ting i Aulum fra forskellige udviklingspulljer. Derfor har vi begge en stor opfordring til Aulums foreninger. Det er vigtigt, at i sætter jer ned sammen og laver en fælles arbejdsgruppe, der kan kontakte og hjælpe Herning kommune med at udmønte de 700.000 kroner og andre midler til bedst mulig gavn for byen. Skrækscenariet for os begge er, at kommunen laver noget for pengene, som ingen kan lide. Derfor håber vi, nogen tager teten og indkalder til et møde hurtigst muligt. Vi stiller os naturligvis til rådighed.

Lokal udvikling, på tværs af politisk tilhørsforhold, virker, når målet handler om lokal udvikling.

Indlæser debat...