Om det at udvise samfundssind

25. maj 2020, 12.54

Dorte West. Foto: Henrik Ole Jensen

FORÆLDREBETALING Jeg er i flere læserbreve af blandt andet medlemmer af SF i Herning blevet citeret for, at jeg henviser til samfundssind, når jeg bakker op om forligskredsens og børne- og familieudvalgets beslutning om ikke at give refusion for forældrebetaling i genåbningsperioden.

Lad mig starte et andet sted. Danmark står midt i en krise på grund af en verdensomspændende pandemi, som vi aldrig har oplevet i samme grad tidligere. Det er først og fremmest en sundhedskrise, men også en krise der kommer til at få enormt store økonomiske konsekvenser for vores samfund.

Når sådan en sundhedskrise rammer hele verden, er jeg dybt taknemmelig for at bo i et land som Danmark. Et land, som i modsætning til mange andre lande, står godt rustet som følge af vores velfærdsmodel og den ansvarligt førte økonomiske politik. Jeg er også taknemmelig for at bo i et land, hvor borgerne har en meget høj grad af tillid til vores myndigheder og offentlige institutioner og derfor lytter og retter ind, når vi bliver bedt om det. Fordi det giver mening for os selv, for vores nærmeste og for det ansvar, vi føler for fællesskabet.

Statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts måned og bad i den forbindelse alle forældre om at holde deres børn hjemme for at mindske smittetrykket. For de forældre, der havde særlig vigtige samfundsnyttige arbejdsfunktioner, blev der oprettet nødpasning. Meget få forældre i Herning Kommune benyttede sig af muligheden for nødpasning, men var gode til at finde andre løsninger. Kun omkring 150 børn var i gennemsnit i nødpasning. Det er udtryk for, at Herning-borgerne udviser samfundssind.

Den hårde opbremsning lykkedes og smittetrykket faldt - endda mere end forventet. Det gav grundlag for, at der efter påskeferien kunne åbnes gradvist op igen. Skolerne kunne åbne for de yngste elever og dagtilbud kunne åbnes gradvist og forsigtigt. Alle steder under hensyntagen til en lang række restriktioner og krav fra sundhedsstyrelsen og andre myndigheder. Det var ikke det samme skole- eller dagtilbud børnene eller personalet kunne vende tilbage til. Der var krav om styrket rengøring, hygiejnekrav, afstandskrav, krav om færre børn i mindre grupper, om flere aktiviteter ude i det fri og så videre. Krav der har medført en del øgede omkostninger. Jeg vil i den forbindelse gerne komme med en kæmpe ros til alle vores ledere, lærere, pædagoger, dagplejere, folk på forvaltningen og alle andre, der har ydet en enorm indsats i forbindelse med genåbningen. I har i en meget svær situation ydet en ekstra indsats for at sikre, at børn og forældre kunne være trygge ved at vende tilbage til en mere normal hverdag.

22. april blev der fra Christiansborg indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter som konsekvens af corona-krisen på dagtilbuds- og SFO-området. Aftalen indebærer, at reduktion i forældrebetalingen vil indgå i den kommende forhandling mellem staten og KL om kompensation for covid-19-udgifter. Det betyder, at økonomien på nuværende tidspunkt er ukendt. Der er altså absolut ingen sikkerhed for, at alle de ekstraudgifter, kommunerne i varieret omfang har haft på håndtering af covid-19-krisen, bliver kompenseret krone til krone. Aftalen omhandler genåbningsperioden fra 15. april til 11. maj 2020. Kommunerne opfordredes til at iværksætte hjælp til økonomisk trængte forældre, der for eksempel har mistet deres arbejde på grund af krisen, så de hurtigt kan få behandlet deres ansøgninger om hel eller delvis økonomisk friplads. Dette blev alle forældre oplyst dagen efter, at aftalen blev indgået og meddelt på herning.dk, Aula og Nembørn.

Vores fokus på genåbning af dagtilbud og skole er sket ud fra et forsigtighedsprincip. I løbet af genåbningsperioden åbnede dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO derfor gradvist op for fuld kraft. Mandag 27. april var fremmødet i dagtilbud set under ét 66 procent i vuggestuerne, 74 procent i børnehaverne og 29 procent i SFO. Det er vigtigt at understrege, at Herning Kommune i hele genåbningsperioden har tilbudt pasning for de forældre, der har haft brug for det. Hvorvidt de børn, der ikke har brugt deres tilbud, er blevet opfordret af personale eller bestyrelse til at holde børnene hjemme, er der ikke overblik over.

Statsminister Mette Frederiksen har ikke lagt skjul på, at vi står i en samfundskrise, som vi alle kommer til at bidrage til. Vi må alle være med til at udvise samfundssind.

Det gælder i min optik også på spørgsmålet om, hvorvidt forældre skal have deres forældrebetaling tilbage. Hvem skal i givet fald have penge tilbage? Hvad er retfærdigt? Revisoren eller socialrådgiveren, der måske har skullet arbejde hjemmefra og dermed har haft bedre mulighed for at beholde børnene hjemme. Skal de have deres forældrebetaling tilbage? Hvad med sygeplejersken, der har taget vagter på sygehuset, eller hvad med mejeristen, slagteriarbejderen, buschaufføren, kassedamen, pædagogen og så videre, der har haft behov for pasning - måske kun enkelte dage, så de har kunne passe deres arbejde til glæde og gavn for alle os andre. De har benyttet pasningstilbuddet og får derfor ikke deres forældrebetaling tilbage. Er det retfærdigt?

Burde vi så give alle forældre deres penge helt eller delvist tilbage i genåbningsperioden? Alle har jo udvist samfundssind? Det var en af modellerne som politikerne kunne vælge mellem i det oplæg, der kom fra forvaltningen. Men den model kunne ende med at blive meget dyr for Herning Kommune, og vi kender som sagt ikke økonomien, og dermed graden af den kompensation, vi får. Der har været tilbud om pasning til alle forældre i hele genåbningsperioden. Derfor traf politikerne i Herning Kommune (i lighed med mange andre kommuner) beslutningen om ikke at give refusion i forældrebetaling, men har tilkendegivet, at når der kommer en kompensation, vil den i det omfang, det kan opgøres, anvendes på dagtilbuds-/SFO-området eller tilgå det samlede covid-19-regnskab. En beslutning jeg bakker fuldt ud op om, og som appellerer til, at vi udviser samfundssind i den svære situation, vi er i.

Læs også
Debatindlæg: Har Herning Kommune samfundssind?