DET ER DIT VALG - KV21

Det er dit valg: Velfungerende lokaldemokrati eller flertalsdiktatur

22. oktober 2021, 12.03

Frank Heidemann. Foto: PRivatfoto

SAMARBEJDE Professor Hal Koch leverede i 1945 et citat omkring demokrati: »Det er samtalen/dialogen og den gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen.«

Det er en betragtning, jeg er helt enig i og derfor skal et velfungerende byråd være kendetegnet ved at alle medlemmer, uanset parti, køn, alder mm, føler sig hørt, bliver respekteret og har indflydelse.

Det kan lyde som en selvfølge, det er det imidlertid ikke. Det kræver at byrådet med borgmesteren i spidsen indgår i dialog, lytter til hinanden, accepterer forskelle og bøjer af i respekt for hinanden. Modsætningen er et flertalsdiktatur, hvor selv et spinkelt byrådsflertal gennemtrumfer sin vilje og ikke ønsker konsensus.

Udtryk som: »I kan vælge at være med, eller I kan stemme imod«, er gift for et godt samarbejde. Selvfølgelig vil man komme i situationer, som ender i afstemninger, men det må først ske efter samtaler og dialoger, hvor en løsning som alle kan se sig selv i er afprøvet.

Fælles løsninger vil dygtige politikere altid kunne opnå – de fleste lokalpolitikere er trods alt rundet af sund fornuft og har en klar forståelse af styrkeforholdet i byrådet. Har man gang på gang brug for at tvinge sin holdning igennem, har man ikke forstået, hvad kommunalpolitik går ud på.

Et velfungerende og samarbejdende byråd betyder helt konkret, at administrationen og medarbejderne er trygge på jobbet, de ved hvilken vej byrådet vil og de tør tænke nyt.

Et ikke velfungerende byråd giver utryghed og masser af spildte kræfter og arbejdstimer, fordi man som administration og medarbejdere er nødt til at sikre sig i alle ender og kanter. Timer og energi, som kunne være brugt til at øge velfærden.

Den forståelse for vigtigheden af et samarbejdende byråd har jeg oplevet i de første 16 år af min byrådskarriere – dialogen, respekten og den sunde fornuft var drivkræfter, som gjorde byrådsarbejdet interessant og givende, samtidig med at det gav gode resultater og trygge medarbejdere.

De sidste fire år har desværre været en skuffelse i den henseende. Et flertal i byrådet har ikke haft samme ønske, hvilket er den væsentligste grund til at jeg vælger ikke at genopstille.

En anden vigtig forudsætning for et velfungerende byråd, handler om noget så simpelt som at overholde de aftaler, man selv eller ens parti har indgået. En aftale er et kompromis, hvor der gives og tages. Det kompromis skal overholdes, ellers giver det ingen mening at indgå aftaler.

Det drejer sig om hæderlighed, om troværdighed og ordholdenhed. Man skal kunne stole på hinanden og de forlig/aftaler vi indgår.

Jeg vil slutte med at opfordre alle til at stemme til valget og stemme på en politiker, der ønsker at samarbejde bredt, som er troværdig, ordholdende, ikke tvinger sin vilje igennem uden en forudgående dialog, forstår sin rolle som repræsentant for alle kommunens borgere og ikke kun ønsker at varetage en bestemt geografisk eller erhvervsmæssig gruppes interesser.

Indlæser debat