Befolkningsvækst vil ikke løse vores arbejdskraftmangel

12. januar 2022, 10.24

Knud Egon Poulsen. Foto: PR-foto

HÆNDER I det efterfølgende synspunkt vil jeg fokusere på om en forventet befolkningsvækst kan løse eller være med til at løse den nuværende arbejdskraftmangel.

Som bekendt oplever vi en begyndende arbejdskraftmangel, der nu er blevet synlig med den historiske lave ledighed med cirka 85.000 svarende til cirka tre procent af arbejdsstyrken, den lave ledighed er både glædelig og samtidig tegn på, at »produktions Danmark« oplever stor medgang. Dog mener jeg ikke den nuværende arbejdskraftmangel kan løses med kreative »lokkekampagner« og højere lønninger. Da det grundlæggende handler om at Danmark mangler »uddannet« arbejdskraft.

Dog skal vi huske, at Danmarks udfordringer ikke er uløselig, da der jo er omkring 15 millioner arbejdsløse i EU, så det er ikke umuligt at øge antallet af lønmodtager i Danmark med europæisk arbejdskraft.

Men her og nu skal hele det danske arbejdsmarked naturligvis fortsat afbureaukratisere, rationalisere, tænke smartere og investere i ny teknologi, så vi samlet kan løse flere opgaver. Alternativt vil Danmark blive fattigere og tvungen til at sænke det offentlige serviceniveau.

Som bekendt forudser Danmarks Statistik, at landets befolkning, med de nuværende fremskrivninger, vil runde seks millioner indbyggere i løbet af 2028. Desuden forudser statistikfremskrivninger, at Danmarks befolkning vil stige fra de nuværende 5.867.412 til cirka 6.400.000 i 2060, dog kan disse fremskrivninger være usikre.

Endvidere forudser Danmarks Statistik, at befolkningsudvikling frem til 2030 bliver meget uens; For eksempel vil de nord- og vestjyske kommuner opleve en befolknings-fraflytning på cirka seks procent. Hvorimod de fire største kommuner og trekantområdet, Vejle, Fredericia, Kolding vil opleve en befolknings-tilflytning på cirka 10 procent, hvis de nuværende tendenser forsætter.

Men de ovennævnte fremskrivninger giver samtidig de offentlige myndigheder en udfordring, da befolkningsvæksten er størst for aldersgruppen 60+, der typisk overvejer at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension. Desuden forudser de nævnte fremskrivninger, at aldersgruppen +80, der i 2021 udgjorde knap fem procent, forventes at stige til cirka 10 procent af befolkningen frem mod 2060. Hvorimod de yngre aldersgrupper i samme periode ikke vil stige væsentlig.

Indlæser debat