Forligspartierne fortsætter med at diskriminere børnene

6. marts 2020, 08.19

Gruppeformand Lone Nielsen opfordrer forligspartierne til at sige undskyld til børnene i sagen om opdelingen af Herningsholmskolen. Foto: PR-foto

HOLTBJERG Dorte West udtaler til medierne, at det kun var opstarten, der var diskriminerende, da man valgte at opdele børnene på Herningsholm efter etnicitet. Hun mener derfor, at man fortsat kan bibeholde afdelingen for tosprogede, Bydelsskolen.

Det går over min fantasi, at man som udvalgsformand kan forholde sig så blindt til det forlig, der er indgået med Institut for Menneskerettigheder.

I forliget står der blandt andet »Herning Kommune anerkender, at byrådets beslutning utilsigtet udgjorde diskrimination på grund af etnicitet, fordi der i beslutningsgrundlaget blev lagt vægt på elevernes etniske oprindelse, og fordi beslutningen indebar en udskillelse af børn med minoritetsbaggrund til Holtbjerg-afdelingen. Udskillelsen af børn i den nye 0. klasse skete ved, at børnene skulle starte i Holtbjerg-afdelingen. Og udskillelsen af børn i de nye 1.-3. klasser skete ved, at børnene blev flyttet fra en eksisterende klasse i Sjællandsgade-afdelingen til Holtbjerg-afdelingen«.

Sætningen »Udskillelsen af børn i den nye 0. klasse skete ved, at børnene skulle starte i Holtbjerg-afdelingen« betyder jo helt reelt, at hvis forligspartierne holder fast i deres diskriminerende beslutning og fortsat vil have Bydelsskolen, så sker der jo igen en udskillelse af børn efter sommerferien, hvor nye børn skal udskilles på baggrund af deres minoritetsbaggrund og starte i 0. klasse på afdelingen for tosprogede elever.

Derfor vil sagen så rulle igen, og Institut for Menneskerettigheder vil sikkert igen indbringe byrådet for ligebehandlingsnævnet. Det vil jeg i hver tilfælde arbejde for!

Kære forligspartier, tag nu jeres ansvar på jer. Giv en officiel undskyldning til de børn, I har forskelsbehandlet og få rettet op på den hovedrystende beslutning, I har taget.

Læs også
Lars Krarup og kommunen svigter børnene