Fælles hjælp til hjemløse

Det nye kommunale projekt Profugo skal gennem tre år hjælpe en snes hjemløse borgere

Udgivet:26. januar 2022, 11.43

Læsetid:2 minutter

Ikast Rådhus. Foto: Jacob Hove

IKAST-BRANDE Kommunen går nye veje for at nedbringe hjemløshed.

På byrådsmødet i december godkendte byrådet et projekt, der skal afprøve nye metoder i indsatsen for at forebygge hjemløshed.

På linje med resten af landet har kommunen igennem de seneste mange år oplevet en stigning i antallet af borgere i hjemløshed eller i overhængende fare for at blive hjemløse, og det har store omkostninger, såvel menneskelige som økonomiske.

Projektet hedder »Profugo«, som betyder noget i retning af hjemløs på latin, og skal i årene 2022-2024 hjælpe op til 20 borgere i målgruppen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ikast-Brande Kommune.

Hurtigere og bedre hjælp

Hele kernen i projektet er at lave hurtige, intensive og omfattende indsatser i et tæt samarbejde mellem alle dem, der er i berøring med de pågældende borgere. Samtidig skal indsatserne gøres efter metoder, der er internationalt velafprøvede med stor effekt.

De hjemløse har typisk rusmiddelproblematikker, psykiske udfordringer, et generelt dårligt fysisk helbred og et lille eller intet netværk.

Ved at afprøve nye arbejdsgange og et tæt samarbejde på tværs af socialpsykiatrien, Center For Rusmiddelbehandling, ydelseskontor og andre relevante aktører som eksempelvis boligforeninger, forventer man, at borgerne kan modtage den hjælp, de har behov for, hurtigere og med en langt større virkning end hidtil.

Det nye projekt er gjort muligt med en investering fra Den Sociale Investeringsfond (DSI) på i alt 3,6 millioner kroner i projektperioden.

Brug for nye metoder

Det er første gang, Ikast-Brande Kommune samarbejder med fonden, og det udspringer af en generel kommunal ambition om sociale investeringer.

- Vi har gennem mange år arbejdet for at nedbringe hjemløshed, men omfanget af hjemløshed stiger fortsat, som vi ser det i resten af Danmark. Derfor er vi nødt til at tage nye metoder i brug, siger psykiatri- og handicapchef Ulla Wernberg-Møller.

- Samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond giver os en unik mulighed for at få et økonomisk frirum til at investere massivt i nogle meget intensive indsatser.

- Hvis vi får den forventede effekt, skal vi betale noget af gevinsten tilbage, og både DSI og Ikast-Brande Kommune har vundet ved investeringen. Hvis det ikke skulle have den forventede effekt, er der ingen risiko for os som kommune. Vi får med andre ord ekstern finansiering til at udvikle, afprøve og fastholde nye metoder til at afhjælpe en stigende udfordring, fastslår psykiatri- og handicapchefen.

Ikast-Brande Kommune har et stort ønske om at udbrede brugen af sociale investeringer.

Derfor satser kommunen også på at indgå i flere samarbejder om sociale investeringer, når mulighederne opstår.

Derudover oprettede byrådet i 2020 selv en pulje til sociale investeringer, som aktuelt støtter to projekter i kommunen. Tanken er løbende at udbygge viden om sociale investeringer i kommunen og afprøve indsatser, som forventes at have særlig positive menneskelige og økonomiske afledte effekter.