Fakta er på plads, Helge

17. marts 2021, 16.02

Johs. Poulsen. Foto: Flemming Hansen

MCH I et læserbrev i Herning Folkeblad for en uge siden postulerer Helge Sander, at jeg er galt på den, når jeg i min nye bog »40 år i Hernings tjeneste« skriver følgende afsnit:

... når Helge Sander om MCH-Arena i et interview i Jyllands-Posten i 2015 sagde: »- Til gengæld tager jeg gerne æren for, at vi har et stadion derude, for det har jeg med borgmesterkasketten på sikret blev bygget.« Det er i bedste fald en god historie, bare ikke i overensstemmelse med virkeligheden ... Altså det man kalder kontrafaktisk historieskrivning.

I forbindelse med udsagnet i Jyllands-Posten i maj 2015, måtte Lars Krarup endda efterfølgende udsende en e-mail til alle gruppeformænd, hvor han slog følgende fast:

»Tirsdag i forbindelse med byrådsmødet spurgte flere mig om de historiske nedslag omkring beslutninger vedr. fodboldstadion.

Nedenstående har forvaltningen derfor fundet frem til generel orientering.

Derudover kan jeg selv supplere med, at vi i 2002 ændrede bestyrelsessammensætningen i MCH og et af de væsentlige signaler dengang til den nye bestyrelse ved formand Steen Hove netop var - på den korte bane - at frembringe et overblik og et muligt beslutningsgrundlag om et eventuelt nyt stadion. En løsning både Herning Kommune og Agromek kunne se sig i. Som det nok er alle bekendt, løste han dette ret godt.

•Lokalplanen til sikring af MCHs »Vision 2025« blev foreløbig vedtaget af Herning Byråd den 17. december 2002 og endeligt vedtaget den 18. marts 2003. Lokalplanen havde til formål at sikre plangrundlaget for bl.a. en ny udstillingshal, en multiarena og et fodboldstadion med 4 tribunesektioner og 10.000 siddende tilskuere.

•Byrådet beslutter på møde den 18. marts 2003 på LUKKET dagsorden at sælge en grund til A/S Herning Hallen til opførelse af storstadion. Salgsprisen er 4,510 mio. kr., svarende til 110 kr. pr. m2 / 41.000 m2.

•Byrådet beslutter på møde den 18. marts 2003 på LUKKET dagsorden at udvide sit engagement i A/S Herning Hallen, dvs kommunen øger sin aktieandel i selskabet. Det sker i forbindelse med, at A/S Herning Hallen foretager aktieemission som led i gennemførelsen af elementer i »Vision 2025«. Foruden Herning Kommune udvider også Ringkøbing Amt og Agromek sine engagementer i selskabet.«

Når det er sagt, er der også på de fleste andre punkter grund til at kippe med flaget for den tidligere borgmester og minister.

Ja - sådan lyder det afsnit i bogen, Helge Sander gerne vil korrigere. Men intet i afsnittet er forkert. Jo - man kan da diskutere den allersidste sætning, som jo er min subjektive karakteristik af Helge.

Fakta er, at Sander med udtalelsen til Jyllands-Posten »med borgmesterkasketten på sikret blev bygget«, ganske enkelt er i strid med sandheden. Det var - jævnfør e-mail fra Lars Krarup - det nye byråd, der sikrede, stadion blev bygget.

Forud for Helge Sanders afgang som borgmester og forud for beslutningen om dét stadion, der ved åbningen i 2004 kom til at hedde SAS-Arena - havde der ganske rigtigt været udfoldet mange bestræbelser på at bygge et stadion. Men placeret i Birk!

Et stadion som skulle huse et nyt kunstmuseum under tribunerne. Helge Sander fik endda byrådet til at bevilge penge til forundersøgelser vedrørende Birk-placeringen. I mine øjne en halvskidt løsning. Både for stadion og kunstmuseum.

Dertil kommer, at bestyrelsen i Herning Hallen A/S var dybt frustreret over, at hovedaktionæren - Herning Kommune repræsenteret af Helge Sander - ikke økonomisk ville bakke op om Georg Sørensens »Vision 2025«. Som ellers netop indeholdt et stadion placeret ved Messecentret. Den opbakning fik Herning Hallen A/S først, da det nye byråd - uden Helge Sander - et par uger efter valget skrev et politisk arbejdsgrundlag med blandt andet følgende formulering: »Herning Hallernes visionære planer om udvikling af hele messeområdet skal understøttes af byrådet«.

Jeg ved det, fordi jeg selv formulerede sætningen.

Helge Sander henviser i sit læserbrev til udklip fra Herning Folkeblad. Morsomt - ja, næsten paradoksalt og tragikomisk - bekræfter de valgte avisartikler ovenstående beskrivelse. Jeg er i besiddelse af dem alle, og i den ene slutter førnævnte Georg Sørensen til overflod med at slå fast, at han ikke har været inde i nogen dialog om stadion på Messecenter Hernings område. Selvom han - og andre - altså mente, det ville være at foretrække.

Fakta er på plads Helge. Selvopfattelse kan ikke ændre på kendsgerningerne. Jeg bemærker da også, at læserbrevet nu - som det reelt nye - indeholder udsagnet »en finger med i spillet«. Ja, da naturligvis. Det havde rigtig mange. Men der er i min optik ret langt fra »en finger med i spillet« til »det har jeg med borgmesterkasketten på sikret blev bygget«.

Interesserede kan finde mange flere detaljer i bogen, som jeg i øvrigt takker for, at Helge anbefaler. Tak.

Læs også
Du er gal på den, Johs. Poulsen
Læs også
Johs. Poulsen debuterer med bog om »40 år i Hernings tjeneste«: Jeg har da lidt kriller i maven
+Abonnement
Læs også
Bogomtale: Johs. Poulsen-bog er en interessant rejse gennem 40 politiske år
+Abonnement

Indlæser debat...