Oversvømmelsesområde: Drukner vi nedefra

17. januar 2020, 12.53

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

GRUNDVAND 16. december 2019 kunne vi her i bladet læse, hvordan en husejer på Liselundvej var ved at få sit hus ødelagt af grundvand. I den forbindelse udtalte en medarbejder fra Herning Vand, at der var risiko for, at vi, på grund af stigende grundvandstand, drukner nedefra.

Senere har jeg så stillet spørgsmålet, om Herning Vand oversvømmer Herning Rideklub, hvilket jo fremgår af kommunens egne kort over oversvømmelsesområder. Jeg har også stillet spørgsmålet, hvorfor man ikke holder Nordre Afvandingskanal ved lige, og hvorfor man har sat en begrænsning ind på vandstrømmen i form af et stålrør ved Bauhaus. Der er dog et forhold, som jeg slet ikke har nævnt, og som er vigtigt i denne sammenhæng, nemlig at Knudmosen ligger forholdvis højt. Mange forestiller sig sikkert, at Knudmosen ligger lavt, men Knudmosens »oversvømmelsesområde« ligger i cirka kote 47,5. Golfbanen bag Herningcentret ligger derimod i omkring kote 45 og husejeren, der er blevet oversvømmet, selv om han ligger på Tjørring bakke, ligger i cirka kote 44. Det vil altså sige, at man holder store mængder vand tilbage i Knudmosen over tre meter højere end husejeren på Tjørring bakke. De store mængder overfladevand i Knudmosen kommer jo oppe fra Herning by og ikke mindst i dag fra MCH’s store areal.

Forklaringen på, at Knudmosen er en mose, er jo, at det er en højmose, der gennem flere tusinde år har løftet vandet op med de mosser, der lever på det næringsfattige område.

Under Herning by er der meget forskellige jordarter, og der er både moræneler og sand. Hvordan vandet strømmer, kan være svært at sige, men jeg synes da, det er problematisk at »opbevare« så store vandmængder så højt.

Kommunen havde selv undersøgt, om man ikke kunne lede noget af vandet vest om byen, men det ville, som beskrevet, jo koste op til 129 millioner kroner.

Jeg går ud fra, at når man holder vandet tilbage oppe i mosen, så er det fordi, man er bange for at oversvømme området ved Golfbanen. Men hvorfor ligger man så ikke en rørledning forbi golfbanen og forbi Engholm Søpark. I kanten af golfbanen op mod Alhedestien ligger der i forvejen en 1000 millimeter blandet spildevands- og regnledning og en 1200 millimeter regnvandsledning. Hvis der ikke er plads i disse ledninger, må man jo lave endnu en ledning. De eksisterende ledninger ligger jorddækket og delvist over jorden. Golfspillerne kan se dem som en vold op mod Alhedestien.

Erling Præstekjær (DF) skrev i et indlæg, at en linjeføring vest om byen skulle graves ned i syv til otte meters dybde og spurgte, om Borgerlisten havde gemt nogle millioner til dette. Nej, det har vi ikke, men vi er da ikke bange for at stille spørgsmål til det, man gør, og komme med et forslag til en eventuel løsning.

Som en borger sagde til mig, da jeg nævnte for ham, at man ikke kunne være bekendt at flytte Kærbo Rideklubs heste ned til det vandfyldte område ved Herning Rideklub. Jah! Så skal det da være søheste.