Ventetiderne til psykiatrien skal ned

Debatindlæg fra Herning Folkeblad

Udgivet:23. marts 2012, 14.17

Læsetid:2 minutter

Conny Jensen
Mette Valbjørn og Anders Kühnau, socialdemokratiske medlemmer af Regionsråd Midtjylland

Socialdemokraterne i det midtjyske regionsråd har som en af sine højeste prioriteter at bringe ventetiderne til børne- og ungepsykiatrien ned. Det er uacceptabelt, at børn og unge i regionen skal vente i et halvt til et helt år på at få behandling for deres psykiske lidelser.

Det er smertefuldt at være psykisk syg, og for børn og unge er der en stor risiko for, at den psykiske sygdom giver dem mærker på sjælen for resten af livet.

Venstre i regionsrådet har meldt ud, at de er enige i målsætningen om lavere ventetider i børne- og ungepsykiatrien. Deres løsning er at sende flere børn og unge til behandling på privathospitaler i Jylland.

Argumentet er, at personalet på privathospitalerne kan give hurtig udredning og behandling.

Socialdemokraterne er ikke enige med Venstre i løsningen på problemet. Det er vi ikke af to grunde. Den ene er, at årsagen til problemet med ventetiderne hovedsageligt er personalemangel ? primært mangel på psykiatere.

Dette problem løses ikke ved at sende patienterne til privathospitaler, for det bliver der altså ikke flere psykiatere af. Effekten heraf kan i værste fald være, at flere psykiatere søger væk fra de offentlige hospitaler og til de private, hvorved de offentlige tilbud forringes.

Den anden grund til vores modstand mod at privatisere psykiatrien er, at vi desværre ser mange eksempler i disse år på, at privathospitaler lukker. Vi har bl.a. set et privat børnepsykiatrisk afsnit i Vejle lukke, fordi økonomien ikke hang sammen.

Det betød, at børn og unge, der var under behandling fik afbrudt deres behandlingsforløb med besked om at søge hjælp i det offentlige fremadrettet. Den slags lukninger skaber utryghed for i forvejen sårbare børn og unge.

Socialdemokraterne vil nedbringe ventetiderne med tiltag, der skal styrke de fælles offentlige psykiatriske tilbud.

Det skal ske ved et fortsat fokus på rekruttering af læger til psykiatrien og opgaveglidning til andre faggrupper, og det skal ske ved en effektivisering af psykiatrien, hvilket vi allerede er i gang med.

Endelig skal den kraftige stigning i antallet af henvisninger til børne- og ungepsykiatrien bremses, for det er selve roden til problemerne med ventetiderne.

Vi skal i samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger hjælpe børnene og de unge, før deres problemer vokser sig så store, at psykiatrisk behandling er nødvendig