12 nye psykiatriske sengepladser i Horsens

28. november 2019, 10.03

Ole Revsgaard Andersen.

PSYKIATRI På regionsrådsmødet 27 november har vi besluttet at etablere et nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien (RP) Horsens. Sengeafsnittet er en del af vores budgetforlig for 2020, som hele regionsrådet kunne enes om.

RP i Horsens har lige nu det optageområde med færrest senge pr. indbygger og med flest indlæggelser pr. seng. Samtidig forventes det, at Horsens får en stor befolkningstilvækst i de kommende år.

Tæller man de 12 ekstra senge med, som vi nu har besluttet at placere i Horsens, så løftes RP Horsens op på det samme niveau i forhold til antal senge pr. borger, som man har i RP i Midt og i Vest.

Der vil altså med andre ord komme en bedre balance i fordelingen af psykiatriske senge på tværs af regionen.

Vi har jo trods alt en fælles vision om at skabe en region i balance, og hvis ikke engang vi selv tager den vision alvorligt, hvem gør så?

For os i Dansk Folkeparti er det en hjertesag, at vi sørger netop for regionens balance, og derfor er det mig en stor glæde, at vi nu har besluttet at placere de ekstra senge der, hvor behovet er størst, nemlig i Horsens.

Men selvom disse 12 nye senge afhjælper et stort pres i Horsens, så er der fortsat et stort behov i resten af regionen.

De begrænsede midler, som vi havde til at etablere pladser for, betød desværre, at vi blev nødt til at prioritere meget skarpt og derfor ikke havde mulighed for i denne omgang at afhjælpe de andre behov, som eksisterer rundt om på vores andre psykiatriske afdelinger.

Derfor vil vi i Dansk Folkeparti fortsat arbejde for, at forholdene i psykiatrien forbedres. Det er bidende nødvendigt, at vi i de kommende år prioriterer at etablere yderligere senge i Region Midtjyllands psykiatri. For om end vi nu er på rette vej i psykiatrien, så skal vi stadig gå langt før vi kommer i mål.