Johs. Poulsen har fuldstændig ret

24. marts 2021, 15.11

Helge Sander. Foto: Flemming Hansen

MCH ARENA Johs. Poulsen slår kontant fast, at fakta er på plads om tilblivelsen af MCH Arena i forhold til fremstillingen i sin nye bog. Og det har Johs. Poulsen fuldstændig ret i, hvis man begrænser historieskrivningen til den politiske behandling. Det er der ingen, der kan være uenige i.

Men udgangspunktet er jo, at Johs. Poulsen i sin bog kun skriver om den officielle politiske behandling og falder over en udtalelse i Morgenavisen Jyllands-Posten om, at »jeg gerne tager æren for, at vi har et stadion derude, for det har jeg med borgmesterkasketten på sikret blev bygget«.

Den fem år gamle udtalelse husker jeg selvfølgelig ikke og vil gerne indrømme, at disse tre linjer fra en tre sider lang artikel er en stramning, men det ændrer jo ikke ved, at en væsentlig del af forarbejdet blev gjort i disse år.

Som dokumentation for min udlægning skrev jeg i et læserbrev for to uger siden om de initiativer, der blev taget i min borgmestertid fra 1998 med blandt andet en besigtigelsestur til Holland i 1999 med 25 deltagere og betalt af Lysgaard Fonden.

Og jeg vil tillade mig at fastholde, at der i denne periode blev gjort et væsentligt forarbejde sammen med rigtig mange fra erhvervslivet (blandt andet Knud Lysgaard, Kurt Poulsen og Steen Hove), fra Messecentret (formand Jørgen Mathiasen og direktør Hans Bundgaard), fra Herning Fremad (Steen Hessel og Bruno Sandfeld) og på rådhuset (kommunaldirektør Ole Jespersen, økonomidirektør Gert Jensen og stadsingeniør Jørgen Marstrand).

Dertil kommer mange fra Ikast, da vi fra starten i 1998 var enige om, at det skulle være et fælles projekt. Det blev jo et år senere særdeles relevant, da FC Midtjylland med en kraftanstrengelse af Steen Hessel og Johnny Rune blev en realitet i 1999.

Men det gjorde ikke opgaven lettere, da der i FCM-fusionspapiret stod, at et nyt stadion skulle placeres imellem de to byer Herning og Ikast.

Havde det været et rent Herning-projekt, kunne placeringen ved Messecentret allerede være blevet en realitet i august 1998, da vi stillede dette forslag på et møde med DBU.

Ikast Kommune og Ikast fS nedlagde imidlertid veto i 1998 - og efter turen til Holland startede arbejdet i Stadionudvalget med Steen Hove som formand.

I en lidt nedladende tone giver Johs. Poulsen mig »æren« for kompromisforslaget om et kombineret stadion- og kunstmuseum-projekt i Birk, som dukkede op under Stadionudvalgets arbejde.

Her husker Johs. Poulsen imidlertid galt. I en henvendelse af 21. marts 2000 fra Stadionudvalgets formand Steen Hove til borgmestrene i Herning og Ikast står der blandt andet:

»Under et af møderne foreslog Knud Lysgaard, at gruppen åbnede en dialog med Herning Kunstmuseum, idet Kunstmuseet havde endog meget aktuelle planer om udvidelse af de eksisterende faciliteter«.

Det var så interessant et forslag, at Bitten Damgaard, N. C. Jensen og Lars Damgaard indtrådte i arbejdsgruppen, men senere måtte projektet Jysk Sport- og Kulturpark opgives.

Hvis Johs. Poulsen gerne vil skrive mig ud af historien om et nyt stadion, bør han i det mindste give kredit til de 25-30 personer, som brugte tid, kræfter og kreativitet på projektet, inden den politiske proces tog fart med Lars Krarup ved roret.

Et lille efterskrift: Flere har spurgt, hvorfor jeg nævnte Elia i mit første indlæg.

Jeg synes, at det er et godt eksempel på, at forarbejdet er en væsentlig forudsætning for et projekts virkeliggørelse. Som borgmester havde jeg fornøjelsen af at være med til første spadestik i maj 2000 og selve indvielsen af Elia i september 2001.

Men min indsats var ret sekundær i forhold til den kæmpeindsats, som Henrik Stamp, Kurt Poulsen, N. O. Hansen, Jørgen Pedersen og endnu flere udførte i årene forud sammen med Ingvar Cronhammar.

Læs også
Du er gal på den, Johs. Poulsen
Læs også
Fakta er på plads, Helge

Indlæser debat...