Plantage-svineriet i Rind

7. november 2019, 10.03

Lars Krarup. Foto: Flemming Hansen

Forurening Der har i Herning Folkeblad et stykke tid været en række artikler om miljøsvineri i Rind Plantage.

At et boligselskab, flere private aktører samt de private ejere af Rind Plantage ikke selv løser den sag, og viser samfundsansvar, det skuffer mig.

Vi skal alle blive skarpere, og kommunens retningslinjer og praksis kan åbenlyst også forbedres.

Jeg har primært via avisen fulgt sagen. I fredags besluttede jeg mig for at tage sagen til drøftelse mandag i kommunens øverste politiske udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget, hvor jeg selv er formand. Her fik vi en grundig forklaring om sagen.

Læs også
Krarup kaster sig ind i miljøskandale: Bremser lovliggørelse af miljøsvineri
+Abonnement

Det er med tilfredshed, at jeg kan oplyse, at et enigt udvalg besluttede følgende til referatet:

Det er vores opfattelse, at en eller flere aktører i denne sag ikke har ageret efter de ønskelige forskrifter.

Vi opfordrer aktørerne til at påtage sig samfundsansvar og få ryddet op.

Vi konstaterer, at den nødvendige såkaldte §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til byggeaffald som vejfyld i skovveje ikke er givet til aktørerne, og sender sagen tilbage til kommunens teknik- og miljøudvalg, hvor vi overfor vores kolleger tilkendegiver, at de i deres udvalg på førstkommende møde bedes sikre:

At tilladelsen ikke skal gives, da der er tale om et naturområde.

At udvalget bedes sikre en forvaltningsmæssig praksisændring, således vi fremover i sådanne sager kommunalt skelner mellem markveje og naturområder i forbindelse med sådanne sager.

At udvalget bedes sikre en forvaltningsmæssig praksisændring, således vi fremover i sådanne sager indskærper, at kildesortering skal ske ved kilden/byggepladsen i stedet for på anvendelsesstederne for byggeaffaldet.

Hvad betyder dette så i sagen om Rind Plantage? Svaret er jo, at ansøger næppe får sin §19 godkendelse i det naturområde. Den man ikke har søgt om rettidigt, men først efter at kommunen overfor Rind Plantage har indskærpet, at reglerne skal overholdes, da svineriet blev opdaget.

Og det betyder også, at vi på rådhuset nu bruger sagen til at lære af. Administrativt og politisk. Og derfor strammer jo op på regler og praksis.

Forhåbentlig betyder sagen også, at boligselskabet og de øvrige private aktører nu udviser samfundsansvar og får ryddet op.