Idrætsklubberne er dybt afhængige af deres medlemmer

8. april 2020, 14.04

Steen Lundgaard, Herning Idrætsråd, opfordrer medlemmer i idrætsklubber til at undlade at melde sig ud trods corona-aflysninger. Foto: Flemming Hansen

KONTINGENT Der er meget stille rundt omkring på alle idrætsanlæg og idrætshaller i dette forår, og alle der har traditioner for, at påsken er starten på udendørsidrætter, har sat dem på standby.

De afsluttende idrætsaktiviteter for vinteren med gymnastikopvisninger med videre har heller ikke kunnet afsluttes på en ordentlig god måde.

Vores statsminister forlængede så mandag aften lukningen af foreningslivet, en af samfundets grundpiller, til 10. maj 2020. Samtidig blev et af de økonomiske sponsorater for mange foreninger og klubber i breddeidrætten fjernet med et pennestrøg.

Alle festivaller i form af koncerter, byfester, markeder og ikke mindst de stævner og arrangementer, mange klubber selv arrangerer og gennemfører, forbydes indtil september 2020.

I Herning Kommune har vi håndboldstævner, cykelløb, atletik og løb og en lang række andre forenings- og klubstævner, der ikke kan gennemføres, og hvor økonomien bliver påvirket i form af entreindtægter med videre. Det største arrangement i kommunen er Vildbjerg Cup, der ikke kun involverer fodboldklubben, men også alle øvrige foreninger og klubber i Vildbjerg og omegnsbyerne. De mister penge i klubkassen som tak for den frivillige hjælp ved cuppen.

Messecenter Herning, MCH har et fortrinligt samarbejde med klubberne om at assistere med servering ved større arrangement mod betaling af de frivillige. Betaling som går til foreningerne og klubberne. Disse arrangementer er også lukket ned, og der mangler indtægter herfra til klubkassen.

Herning Kommune har ydet en hjælpepakke med støtte til de fuldtidsprofessionelle klubber FCM, HCM, Blue Fox og HIH i kompensation for blandt andet manglende sponsorater.

Det budgetsatte bloktilskud til breddeklubberne fastholdes, og Herning Idrætsråd udbetaler midlerne så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Umiddelbart efter påsken får foreninger og klubber tildelt medlemstilskuddet, der er afhængig af antallet af medlemmer i de respektive foreninger.

Men ud over disse økonomiske tilskud er der ingen hjælpepakker til breddeidrætten fra kulturministeriet (staten), og indtil videre har vi ikke hørt om, at der ydes ekstraordinær økonomisk støtte via pengetankene ved DIF og DGI og andre idrætsorganisationer.

Det gør rigtig ondt på mange foreningers økonomi, og de frivillige ledere kæmper en ulige kamp for foreningernes eksistens.

Så foreningerne og klubberne er derfor dybt afhængige af deres medlemmer og medlemskontingenterne, de indbetaler. Det er grundstenen i hele foreningsverdenen.

Hvis medlemmerne udmelder sig, fordi man ikke kan dyrke sin idræt og aktivitet, man har betalt kontingent for, kan det for nogle foreninger betyde lukning. Man mister et samlingssted, hvor man kan dyrke idræt og motion og især fællesskabet og det sociale. Elementer der aldrig har været vigtigere at fastholde end nu.

Det kan være svært for børnefamilien, hvor enten far eller mor er blevet arbejdsløs på grund af krisen, og pengene er små, men jeg vil alligevel appellere til, at man i familien prioriterer medlemskabet til klubben for børn og voksne som det første, man fastholder og betaler til.

Et medlemskab af en idrætsforening og idrætsklub er ikke kun aktiviteten, man har tilmeldt sig. Det er i højeste grad fællesskabet og det sociale i klubben.

Så udover at vi skal træde linen varsomt, er vi også alle tovholdere.

At fastholde sit medlemskab og betale kontingent til sin lokale forening og klub er at vise samfundssind, og det er med til at fastholde den lokale idrætsforenings økonomiske grundlag.