Nogle tanker og ord i forbindelse med corona-krisen

19. marts 2020, 11.03

Foto: Adobe Stock Photo

RELIGION Sagt lige ud tror jeg, at rigtig mange mennesker i denne tid frygter for, hvad fremtiden vil bringe. Og det er bestemt ikke uden grund. Corona-situationen er nok noget af det mest alvorlige, mange af os kan huske. Og derfor er det mit ønske, at dette læserbrev ikke skal bidrage til at sprede en ubegrundet skræk og rædsel.

Ingen af os ved ret meget om, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder. Men det betyder ikke, at der slet ikke kan siges noget om fremtiden. Der er nemlig forudsagt ret så meget herom i den bog, der er kristendommens grundbog, Bibelen.

Først bør der dog nævnes noget, som bliver sagt ved stort set alle gudstjenester i den danske folkekirke. Det er fra den såkaldte lutherske trosbekendelse, hvor der i begyndelsen blandt andet siges: »Vi tror på Gud Fader den almægtige, himmelens og jordens skaber«. Og mod slutningen af trosbekendelsen siges der om Jesus »... opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde«.

Disse to udsagn kan naturligvis ikke bevises med logiske argumenter, men da de bliver fremført ved enhver dåb og konfirmation i folkekirken, er de bestemt ikke uvedkommende for en meget stor del af Danmarks befolkning.

Sagt med andre ord: Hvis trosbekendelsen er fundamentet for en kristen livsholdning i lyset af Bibelen, er det også vigtigt at nævne det i denne tid, hvor hele verden er berørt af begivenhederne i forbindelse med coronaen.

Og her skal blot citeres et enkelt udsagn af kirkens herre, Jesus Kristus: »Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå«. Lukas Evangeliet kapitel 21, vers 33.

Hvad er så hensigten med at skrive dette i avisen i denne alvorlige tid? Det er en opfordring til, at hver enkelt af os vil indstille sig på, at denne verden går sin undergang i møde. Det skyldes ikke primært coronaen. Men det kan vel heller ikke være forkert, at tankerne går i den retning, når vi hører og ser, hvad der sker på verdensarenaen netop nu.

Derfor er der al mulig grund til at tage sig tid til at læse og høre om, hvad Gud har gjort for at frelse og redde os mennesker fra det værste, der kan ske for os, nemlig den evige fortabelse. Det er netop hovedsagen i Bibelen, at Jesus kom for at opsøge og frelse os. Og den forestående påskehøjtid vidner klart herom i forbindelse med, at Jesus døde for vore synder og opstod af graven igen.

For klarheds skyld vil jeg afrunde mit læserindlæg med at understrege, at jeg af pladshensyn har skrevet forholdsvis kortfattet. For der kunne naturligvis skrives meget mere om den situation, der nu er blevet en del af dagligdagen for de fleste af os - uanset hvor på jorden vi befinder os.