Klima- og biodiversitetskriserne er det allerstørste problem - så gør dog noget

8. september 2021, 12.57

Elsebeth Villadsen. Foto: PR-foto

NATUR De voldsomme og accelererende klimaforandringer og udryddelsen af planter, insekter, fisk og dyr er den største trussel mod os mennesker.

De landsdækkende aviser er spækket med artikler om forandringernes voldsomhed og de trusler, der også kommer til at ramme os i Danmark. Men også om mulighederne for at afværge de værste katastrofer.

Men hvorfor gør vi så ikke noget? Hvorfor gør politikerne ikke noget? Hvorfor gør politikerne i Herning Byråd ikke noget, især når der ikke sker noget fra regeringens og Folketingets side?

Jeg kunne ønske mig, at byrådspolitikerne tog fat i transport, som sammen med fødevareproduktion, bolig og tøjproduktion er den største udleder af CO2. I Herning Kommune kunne cykelstinettet udbygges og forbedres i Herning by, mellem kommunens øvrige byer og landsbyer og til nabokommunerne. På den måde ville det blive attraktivt at bruge cyklen, også el-cyklen, som transportmiddel i langt, langt højere grad end i dag. Andre transportmuligheder, der kan begrænse CO2-udledningen, skal i det hele taget fremmes.

Vi ved i øvrigt også, at alle slags biler på fossilt brændstof skaber en voldsom stor luftforurening og er derfor årsag til mange dødsfald.

Herning Kommunes tilskud til Karup Lufthavn skal naturligvis stoppes hurtigst muligt. Det er uhørt, at en kommune, der gerne vil være grøn, støtter flyrejser, som er den værste CO2-udledende transportform.

Desuden bør Herning Kommune selvfølgelig støtte et forsøg med at få indført batteritog på strækningen mellem Struer og Vejle, når den nord-sydgående linje elektrificeres.

Jeg kunne også ønske mig, at kommunen og/eller erhvervsrådet samarbejdede med landbruget om at få skabt produktion og gode salgsmuligheder i de lokale butikker og supermarkeder af lokale fødevarer - økologiske, naturligvis - og først og fremmest fødevarer, der ikke først skal »køres igennem« en ko eller en gris. Dette ville også gøre det nemt at indføre en klimavenlig kost i kommunale institutioner og på kommunale arbejdspladser.

Dyrkning af planter til tøjfremstilling skal naturligvis også fremmes.

Det er fint med affaldssortering, men vi har jo alt, alt for meget emballage, som vi ikke blot skal sortere derhjemme, men bagefter skal emballagen hentes og transporteres videre til forarbejdning og genanvendelse. Derfor skal vi arbejde for mindre emballage.

Med affald, emballage, grøn energi, tøjforbrug og så videre: Alt det, vi ikke bruger, er det allerbedste for klimaet, biodiversiteten og os selv.

Ønsker til byggematerialer, deres holdbarhed og genanvendelse kan Herning Kommune da også arbejde med. Der er mange regler indenfor byggeri, men hvorfor ikke i samarbejde med de private bygherrer om at gøre byggeri langt, langt mere CO2-venligt?

Ovenstående var blot enkelte eksempler på, hvad Herning Byråd kunne tage fat på. Jeg hører til dem, der kan huske de bilfrie søndage i 1973-74. Dengang vi sænkede temperaturen i vores bygninger, sparede på elforbruget, fik gang i isolering af bygninger, huskede vigtigheden af at købe lokalt/dansk og i det hele taget fik en større bevidsthed om betydningen af vores forbrug.

Kan vi genfinde den bevidsthed og gejst igen?

Indlæser debat