Svar fra læge Dorthe Hagensen: Til alle vores patienter i Haderup

14. oktober 2020, 11.38

Dorthe Hagensen. Foto: Henrik Ole Jensen

PATIENTER Jeg vil gerne forklare grunden til, at jeg desværre er nødsaget til at lukke klinikken i Haderup.

Tallet 500 har været nævnt mange gange, og det er korrekt, at det var et minimumstal for, at klinikken kunne starte op. Dette antal patienter var meget svært at opnå, og det blev ikke opnået så hurtigt, som det egentlig var nødvendigt. Jeg valgte dog at forsætte i håbet om, at mere tid ville løse problemet. Vi kom op i nærheden af de 500, og det gav håb om, at tilvæksten langsomt ville fortsætte. Målet var dog langt højere, op mod 1000-1500 patienter. Det ville betyde, at vi kunne servicere langt hovedparten af patienterne i Haderup, i stedet for at de skulle køre til Sunds. Med et sådan antal patienter kunne klinikken have holdt åbent i meget større omfang end de få timer om ugen, som har været muligt med de 500 patienter.

Da jeg i maj 2019 udtalte mig om, at vi blev i Haderup, var det i håbet om, at tilvæksten ville fortsætte. Det skete ikke. Der har i hele 2020 ikke været et stigende behov for lægehjælp i Haderup. Det vil sige at de 500 patienter, der er tilknyttet klinikken i Haderup, ikke har rykket sig overhovedet i 2020.

Jeg kan godt se, jeg kunne have meldt mere tydeligt ud, at klinikken var truet. Jeg havde møde med initiativgruppen i foråret 2020, hvor jeg gjorde klart, at klinikken var lukningstruet, hvis ikke antallet at patienter voksede hurtigt.

Initiativgruppen syntes ikke, vi skulle orientere om dette i offentligheden, da de opfattede det som negativ kommunikation. De var bekymrede for, at det kunne skræmme patienter væk/bremse nogle i at skifte til Haderup. Det kan naturligvis være korrekt, men nu endte vi så der, hvor vi er i dag.

Jeg er helt enig med Ingrid Elgaard i (læserbrev 2. oktober, red.), at de patienter, der har valgt at skifte til Haderup-klinikken, ikke har gjort det, fordi de var utilfredse med deres tidligere læge. De gjorde det for at bakke op om lokalområdet, og fordi de synes, det var dejligt med en læge i byen.

Læs også
Åbent brev til læge Dorthe Hagensen angående læge-satellit i Haderup

Jeg valgte i 2018 at gå ind i forsøget med at starte en lægeklinik op i Haderup. Det var blandt andet begrundet i, at da lægeklinikken i Haderup lukkede i 2008, var der cirka 3500 patienter tilknyttet klinikken på det tidspunkt. Det gav tro på, at det var muligt at få opbakning til en klinik igen. Det har ikke været tilfældet, da kun én ud af syv har valgt at bakke op om initiativet.

Det er dejligt, at folk har fundet en læge, de er glade for, i de år der er gået. Det hverken kan eller vil jeg blande mig i. Det medfører, at det ikke er muligt at drive en lægeklinik i Haderup, der skal kunne løbe rundt rent økonomisk.

Der har i hele 2020 ikke været en stigning i antallet af patienter i Haderup, derfor kan jeg ikke se, hvad der skulle få klinikken til at vokse.

Vi har været glade for klinikken i Haderup, men jeg tror (håber), at alle kan forstå, at jeg ikke kan blive ved med at have et økonomisk underskud på klinikken i Haderup.

Det er naturligvis ærgerligt for alle. Det har været en tung beslutning at træffe, men det kan ikke være anderledes, når behovet ikke er tilstede.

Jeg vil gerne sige, at jeg har været glad for initiativgruppens hjælp, og de patienter, der har brugt klinikken i Haderup, har vi haft et godt samarbejde med. Jeg synes, alle har gjort, hvad de kunne, men det har vist sig, at behovet/ønsket ikke var så stort, som vi troede/håbede. Efter godt to år må vi med beklagelse erkende, at det ikke er muligt at drive en klinik i Haderup.

Tak til alle der hjulpet til og bakket op. Her tænker jeg også på dem, der har opfordret andre til at bakke op om initiativet. De har skrevet om dette både i læserbrev, i avisen og på Facebook. Der har været lidt forvirring om, hvornår klinikken i Haderup lukker. Det gør den 31. december 2020. Grunden til, at det i første omgang var meldt ud til 1. november skyldes en fejl fra min side. Jeg havde lavet en aftale med regionen om, at hvis projektet ikke lykkedes, skulle jeg give dem tre måneders varsel. Det havde jeg glemt. Jeg overholder naturligvis vores aftale, og derfor er lukningstidspunktet rykket.

De patienter som har brugt klinikken i Haderup er naturligvis meget velkomne i Sunds, hvis de ønsker det.

Tak for denne gang. Jeg ønsker naturligvis held og lykke med forsøget på at finde en ny læge til at drive klinik i Haderup. Det kan jeg virkelig ikke have noget imod.

Læs også
Haderup leder efter en ny læge
+Abonnement