Vi bør sætte ældreområdet frit i Herning Kommune

Udgivet:06. juni 2023, 13.27

Læsetid:3 minutter

Per Ørum. Foto: PR-foto

Af Per ØRum. byrådsmedlem i Herning Kommune uden parti

4 måneder siden

ÆLDRE Mere frit valg, flere private aktører og en større inddragelse af civilsamfundet bør være vejen frem for at sikre vores ældste medborgere en endnu bedre alderdom i Herning Kommune. Dette er mit bud på nye tiltag i relation til det bekymringsbrev, som ledere i ældreplejen har forfattet for nylig.

Indledningsvis vil jeg udtrykke en bekymring over tendensen med bekymringsbreve, der åbenbart er blevet et yndet politisk redskab blandt ledere i det offentlige. Bekymringsbreve bør være ledsaget med konkrete løsningsforslag på udfordringerne.

Der har allerede været flere politiske reaktioner på sagen, men ikke så mange konkrete løsningsforslag på udfordringerne. Desværre er det jo også sådan, at jo mere man kritiserer forholdene på vores ældrecentre i Herning, jo sværere bliver det at rekruttere. Det er en ond spiral, man sætter gang i, derfor skal vi træde varsomt. Jeg håber, vi i byrådet kan stå sammen om at få løst udfordringerne på ældreområdet. De bedste løsninger er bredt forankret, og der vil jeg gerne rose borgmesteren for sin evne til at samle partierne. Det bliver der også brug for fremadrettet.

Det er ikke enestående for Herning Kommune, at det halter på ældreområdet. FOA har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at 6 ud af 10 af de ansatte på landets ældrecentre oplever følelsen af utilstrækkelighed en eller flere gange om ugen, da de ikke kan yde den hjælp, de mener, borgerne har behov for.

Hvis jeg skulle byde ind med nogle forslag i forhold til ældreområdet, så er jeg på mange måder enig i forhold til, at vi bør se på, om der er noget, vi kan gøre fundamentalt anderledes. Først og fremmest så er vejen frem at kigge i højere grad mod flere private løsninger og en større inddragelse af civilsamfundet. Jeg vil foreslå, at vi laver en plan for etablering af flere friplejehjem eller selvejende plejehjem. En plan der bygger på, at vi i Herning Kommune konverterer et kommunalt plejehjem til et friplejehjem eller selvejende plejehjem hvert andet år i fremtiden. Målet skal være en ligestilling af offentlige, selvejende og private leverandører, der alene konkurrerer om at levere den bedste kvalitet. På den måde sætter vi borgeren i centrum og sikrer det frie valg. Det vil også betyde, at rekrutteringsopgaven fordeles på flere skuldre. Jeg tror ikke på, at det offentlige alene kan rekruttere de nødvendige hænder på et område, hvor vi ved, at der bliver flere og flere ældre. Pengene bør følge borgeren uafhængigt af leverandørvalget, og afregningsprisen skal være ens for offentlige, selvejende og private leverandører. Samtidig bør man holde op med at kalde plejehjem for centre. Hvem vil tilbringe sin alderdom på et center?

Vi skal i højere grad inddrage civilsamfundet. Derfor skal besparelsen på de såkaldte paragraf 18-midler i budgetforliget rulles tilbage med virkning fra 1. januar 2024. Det er vigtigt, at vi understøtter frivilligt socialt arbejde fra vores lokale foreninger, så vi skal i en anden retning, og opprioritere den frivillige indsats fra Ældre Sagen og andre aktører, der kan spille en rolle. Man kunne overveje at etablere en midlertidig pulje, som foreninger kan søge med det formål at skabe bedre livskvalitet og aktiviteter på vores kommunale ældrecentre. Det kunne være initiativer fra skoler, spejdere og andre i forhold til at skabe en bedre dagligdag for kommunens ældste medborgere.

Mit tredje forslag handler om større fokus på sygefraværet i Herning Kommune. Der er brug for bredt at kigge på dette. Det kunne passende være tema for et nyt §17 stk. 4 udvalg med virkning fra 1. januar 2024. Er dette for smalt et tema kunne det udvides til generelt at arbejde med arbejdskraftudfordringen indenfor de kommunale arbejdspladser.

Vores ældste medborgere fortjener en værdig alderdom i Herning Kommune. Det ved jeg, alle 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige om. Der kan være uenigheder om mål og midler, men jeg håber, at vi kan finde fælles løsninger til gavn for Herning Kommune. Dette var i al beskedenhed mine bud på løsninger.