Mere sortering og genanvendelse - mindre CO2-udledning

11. januar 2021, 12.28

De nye skraldespande, som de blev præsenteret af Herning Kommune, da de blev bestilt sidste år. De cirka 65.000 skraldespande vil være fordelt til alle husstande senest i slutningen af marts . Foto: PR-foto

AFFALDSSORTERING Så er det sikkert og vist, nu er de nye affaldsbeholdere i Herning Kommune på vej. Det har været under opsejling igennem længere tid, og det er samtlige husstande i Herning Kommune, som får dem.

Samtidig implementere vi også en ny renovationsordning, hvor der skal ske affaldssortering i to-delte affaldsbeholdere ved husstandene, og derfor skal samtlige affaldsbeholdere skiftes.

Når man som borger modtager de to nye affaldsbeholdere så skal vi starte med at affaldssortere i følgende affaldstyper:

I den ene beholder skal der være restaffald som vi kender det, og i den anden side madaffald. Madaffald skal i de grønne poser som medfølger. Det kan for eksempel være frugt og grønt, brød og kager, men også afskårne blomster hører til i den kategori.

I den anden beholder er der også to rum. I den ene side skal der være papir og pap, som vi kender det i dag, og i den anden side skal der være metal, plast samt mad og drikke-kartoner.

Metal kan være konserves-, øl- og sodavandsdåser, foliebakker og stanniol, plast er for eksempel plastikposer, shampooflasker i plast som er tomme, plastbakker og emballage, og mad- og drikke-kartoner kan være mælke og juicekartoner. Tømte glas, det være sig glasflasker, konservesglas - gerne med låg og drikkeglas skal som før afleveres i glascontainerne, som står rundt om i kommunen.

Farligt affald, eller den røde problem-kasse, som vi kender den i folkemunde, skal afleveres som hidtil eller på genbrugspladsen.

Til de to nye skraldespande vil der også medfølge sorteringsvejledning til ophæng, en lille grøn spand med låg samt grønne affaldsposer til at putte madaffaldet i. Man kan også læse i sorteringsvejledningen hvad der sker med affaldet.

De cirka 65.000 skraldespande vil være fordelt senest ultimo marts i Herning Kommune.

Samtidig begynder vores nye renovationsbiler med to kamre at køre rundt, når det sorterede affald skal hentes, heraf er fire af bilerne på el og de resterende kører på biodiesel.

Alle de gamle affaldsbeholdere bliver genbrugt og omdannet til nye beholdere.

Jeg håber, at borgerne i Herning Kommune vil tage den nye ordning til sig, for jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2. Jeg har læst, at hvis vi sortere otte alufoliebakker fra for eksempel leverpostej frem for at sende dem til forbrænding, så spares miljøet for en CO2-udledning svarende til en tøjvask.