Herning som ekstra stærk klimakommune

24. november 2020, 12.51

Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

UDVIKLING Så blev det endelig og vist; Herning Kommune er blevet en del af et ambitiøst klimapartnerskab under navnet DK2020.

Som jeg skrev i et læserbrev sidst i september, så er DK2020 et ambitiøst nationalt klimapartnerskab for kommuner, som er lanceret af Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem regioner.

Vi er nu kommet med i dette selskab, hvor vi kan hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledningen af drivhusgasser og tilpasning af klimaforandringerne. Kommunen forpligter sig også til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral senest i 2050.

Som DK2020 partner skal kommunen udarbejde en klimaplan med handlings- og implementeringstiltag inden for alle sektorer, der udleder CO2 – det gælder energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/-landbrug og klimatilpasning (forebyggelse af oversvømmelse). Desuden bygger planen på inddragelse og samarbejde med lokale aktører – virksomheder og borgere inden for sektorerne. Der vil således være mulighed for et godt samspil med kommunens nye bæredygtighedscenter - Bæredygtig Herning.

Vi har et fælles ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. Herning Kommunes mål for den bæredygtige udvikling er derfor, at den skal være bredt forankret hos borgerne, erhvervsliv og kommune. Arbejdet vil tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og fokusere på at fremme den bæredygtige udvikling i hele kommunen.

I Herning Kommune er vi allerede godt på vej for flere af vores renovationsbiler vil fra 2021 køre på el, der bliver indført en ny renovationsordning fra januar 2021, hvor affaldet skal sorteres i flere forskellige fraktioner. Vores nye bybusser vil køre på el fra sommeren 2021. Skovrejsning har været et mål i naturpolitikken siden 2013, og målet om at øge kommunens eget skovareal med 2,2 procent inden 2025 ventes nået allerede i år. Der er etableret de tre første klimatilpasningsprojekter i Birk, Lillelund Engpark i Herning by og Spinkebjerg i Gjellerup til forebyggelse af oversvømmelse. Der skal udskiftes endnu flere gadelysenheder om året til lavenergibelysning (LED), som reducerer både pengeforbrug og CO2.

I Herning Kommune vil vi være med i den grønne omstilling, vi vil drive og forme den ved at gå forrest i implementeringen af bæredygtige løsninger, som giver mening for vores borgere og virksomheder.