Er grønne løfter bare ord?

27. november 2020, 13.40

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

MILJØ Det, at kommunen vil fælde nogle af vores gamle træer, er noget, der kan få os til at reagere. I den senere tid har træer på H. P. Hansens Vej, Gullestrupvej og Mindeparken fået påmalet forskellige røde og gulgrønne pletter og cirkler. Det sætter så igen hjernen i sving. En stor rød plet betyder vel, at træet skal fældes? Men betyder en efterfølgende gulgrøn ring rundt om den røde plet så, at træet alligevel ikke skal fældes? Da der også her i bladet har været skrevet om det, men ingen forklaring var på de forskellige farvekoder, skrev jeg i sidste uge til borgmesteren/forvaltningen for at få en forklaring på farvekoderne med mere, så jeg som byrådsmedlem vil være lidt orienteret.

I skrivende stund har jeg endnu ikke fået svar, men det er nok ikke så mærkeligt, idet jeg 25. november kan læse her i bladet, at udvalgsformand Joan Hansen (V) heller ikke kender svaret, men indtil videre har udsat fældningen.

En af de ting, der undrer mig, er, at forvaltningen udtaler, at når man etablerer så mange egetræer så tæt på hinanden, så vil nogle af dem få en form for misvækst. Fra børnelærdommen ved vi, at når man for 200 år siden skulle plante egetræer til den danske flåde, så skulle de stå rimeligt tæt for at stræbe efter lyset og dermed få lange lige stammer, der var egnet til tømmer. Hvis man derimod vil have et sparekasse egetræ, så skal det stå alene. Men er forklaringen på fældningen så, at man vil have ene sparekasse egetræer?

I øjeblikket er fagudvalgene i byrådet ved at behandle de mange punkter til Herning Kommuneplan 2021-2032. Her er også skrevet meget godt om Hernings grønne områder. I et af punkterne står der: Byrådet vil arbejde for at styrke borgernes indflydelse, medansvar og ejerskabsfølelse for de grønne områder i nærmiljøet gennem samarbejde og borgerinddragelse.

Spørgsmålet er så, om man også kommunikerer disse målsætninger ud til forvaltningerne? Det er der ikke noget, der tyder på, da ikke engang fagudvalget er blevet orienteret om træfældningerne.

24. november har Joan Hansen et læserbrev med overskriften: »Herning som ekstra stærk klimakommune«. Samme dag er der en artikel med chefkonsulent Mads P. Gede fra Dansk Industri, der påpeger, at sagen om byggeaffald i Rind Plantage burde have være meldt til politiet. Han udtaler endvidere, at sådanne uautoriserede deponeringer er noget, der har været tradition for i landets vestlige kommuner. Så fik vi den! Det lyder ikke som om, at Dansk Industri regner Herning som en ekstra stærk klimakommune?

Der bliver i øjeblikket skrevet mange fine ord og indgået mange aftaler. 4. februar underskrev Hernings borgmester aftale med DGI om »Bevæg dig for livet«, og i år har Herning også underskrevet aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med to procent pr. år.

Nogle gange kan man så godt tænke, om gutterne nede i den lokale bodega nu også ved, at de skal ud at »bevæge sig for livet«, og hvordan kontrollerer vi alle disse aftaler?

Endelig vil jeg blot sige, at jeg er sikker på, at det også er forvaltningens hensigt at gøre det bedste for Hernings træer, men hvis de i fremtiden skal inddrage borgerne, er det måske en ide, at udsætte fældningen et år, så forvaltningen til sommer, når der er blade på træerne, kan forklare borgerne, hvilke træer der har misvækst eller mistrives.