Flere penge primært til hospitaler og psykiatri

11. september 2021, 12.54

Foto: Adobe Stock Photo

SUNDHED Den socialdemokratiske regionsrådsgruppe er godt tilfreds med tydelige og markante socialdemokratiske aftryk i et bredt budgetforlig, hvor alle partier er med i Region Midtjylland.

Ekstra midler til hospitaler, som i flere år har været presset af besparelser, derfor glæder vi os over, at der er 92 millioner kroner i ekstra midler til fordeling mellem hospitaler og psykiatrien. Vi håber, at det kan give et bedre arbejdsmiljø og muligheder for udvikling af kompetencer. Vilkår og arbejdsmiljø for medarbejderne vægter meget for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, som skal have mulighed for kompetenceudvikling.

Psykiatrien får samme andel i realvækst, der er hårdt brug for fortsat at styrke psykiatrien.

Pulje til psykiatrien og etablering af udsatteråd, patienter med psykisk sygdom har dårligere helbred og lavere levealder. Et udviklingsprojekt igangsættes sammen med hospitalerne med erfaringer fra regionspsykiatrien og inspiration fra andre regioner. Et udsatteråd i Region Midtjylland skal give udsatte borgere med såvel psykisk som somatisk sygdom en stemme. Det vil sikre bedre tilbud til borgerne på patientens præmisser.

Sundhedstilbud i nærområdet er med i budgettet, og vi har fremsat ønsker om mulighed for, at speciallæger fra hospitaler kan komme ud i sundhedshuse på udvalgte områder. Vi vil forsat arbejde på flere sundhedstilbud tæt på borgerne. Høreområdet tilføres ekstra midler, her er vi tilfreds med, at vi igen kan bevilge flere penge, men der vil fortsat være brug for mere.

Grøn omstilling fortsætter med ekstra midler til bæredygtighed, hvor indkøb kan være mere miljøbevidste.

Ekstra personale til fortsat udvikling af bæredygtighed på vores hospitaler.

Silkeborg, her etableres tre ekstra etager på »gavlbyggeriet« på hospitalet, så sengestuer omlægges til 1- og 2-sengsstuer og driftsmidler til udviklingsplanen for hospitalet er sikret i budget.

Randers, her tilføres midler til forbedring af arbejdsmiljøet, her er der akutte arbejdsmiljøproblemer, da der er pladsmangel på flere 4-sengsstuer. Der er brug for mere personale og en omlægning til 2-sengsstuer ved en midlertidig løsning. Der er enighed om, at undersøge muligheden for fremrykning af generalplanen, da sengestuer er sidste del af planen.

Eventpulje og kultur giver mulighed for fortsat at støtte sports- og kulturbegivenheden som kommuner søger om - det er godt for udviklingen af regionen. Kultur gør en forskel i sundhedsbehandlingen. Vi hilser med tilfredshed den afsatte pulje.

Indlæser debat