Mindeord: En ildsjæl har forladt os

Udgivet:25. januar 2023, 18.20

Læsetid:3 minutter

Det var Knud Dideriksens ide at lave en kopi af den 4800 år gamle Kideris­vogn, som blev fundet på egnen af Herning Museums professionelle arkæologer. Vognen var senere med som blikfang ved Hernings 100-års­jubilæum som købstad, hvor både dronning Margrethe og prins Henrik var forbi med et par interesserede spørgsmål. Det besøg gjorde idemanden stolt. Foto: Henrik Ole Jensen

8 måneder siden

MINDEORD Elke Vent Horsted, Sunds, og Johs. Evald Sønderby, Lind, skriver mindeord over tidligere lærer på Lind Skole Knud Dideriksen, der døde 11. januar:

Forhenværende lærer på Lind Skole og ophavsmand til projekt Lindholm Knud Dideriksen afgik ved døden 11. januar. Han nåede gennem fem årtier at sætte sine uforglemmelige spor i sognet.

Engang i begyndelsen af 70’erne holdt Lind Foredragsforening en aften med Carl Scharnberg, skaberen af projektet Børnenes jord i Vraa i 1968. Det var en inspirerende aften, der omgående vakte tilhørernes interesse. Specielt Knud Dideriksens mente, at et lignende projekt kunne vi sagtens starte op her i Lind.

Hurtigt fik han samlet en flok interesserede forældre til at etablere en lignende forening. Tæt ved skolen lå der en ubeboet landejendom Lindholm fra en ekspropriering. Den søgte den nyskabte forening om at få til leje. Det gik kommunen med til. Det satte omgående gang i indretning af små båse til kaniner og fjerkræ, det blev en succes. Hurtigt var alle burene fyldt med glade børns kæledyr.

Læs også
Nekrolog: Knud Dideriksen satte sit tydelige præg på Lind Nekrolog: Knud Dideriksen satte sit tydelige præg på Lind
Læs også
Nekrolog: Knud Dideriksen satte sit tydelige præg på Lind

Der blev etableret lokaler til dagplejemødre med børn og anlagt legeplads til større børn. Senere fulgte årene med store Lindholmprojekter som foredragsaftner og forsøg med demonstration af gamle landbrugsmaskiner.

Knuds kongstanke var, at alle børn skulle kende deres omegn og slægtshistorie med mere. Der blev med hjælp af skolebørn bygget gamle jernalderhuse, der vakte så meget opsigt, at Danmarks Radio indspillede filmen »Skolen i udvikling« med flere af skolens elever som statister. Hvert år blev der holdt børnedyrskue.

Der blev opført fem store egnsspil i samarbejde med Herning Museum. Adskillige weekends var der åbent hus, hvor medvirkende fik lov til i at fremstille gamle oldtidsredskaber. Hvert år sluttedes med høstfest, spisning og folkedans omkring lindetræet midt på gårdspladsen.

Det er kun en kort gennemgang af alle de mange arrangementer, der foregik i gennem de første 40 år af stedets historie.

1999 besluttede en historiegruppe i Dejbjerg, at de ville bygge en rekonstruktion af Dejbjergvognen, som står på Nationalmuseet.

Straks Knud hørte det, foreslog han, at det samme kunne vi vel også gøre med Kiderisvognen, som Herning Museum har velbevarede hjulrester af og er dateret til 2800 år før Kristus.

Straks blev Herning Museum spurgt, om man ville støtte forslaget, Det ville man gerne, og der blev søgt, om Forskningsministeriet ville yde tilskud til arbejdet. Det ville det godt, og vi fik et beløb på 62.000 kroner. Så nu var det bare med at komme i gang. Der blev udvalgt tre medlemmer, der skulle forstå byggearbejdet. Kravet fra Knud var, at værktøjet skulle være stenalderredskaber.

I løbet af to uger stod vognen klar til at blive samlet. Hjul, aksler og stjert var klar til at få vognkasse sat på. Det sørgede en bestilt kurvemager for, og vognen var klar til at blive vist frem for offentligheden. Det blev en stor succes. Den blev et trækplaster på Landsskuet gennem flere år. Den var også med på en international udstilling på Haderslev Vognmuseum.

Vognen stod i mange år parkeret i et skur med utætte tagplader. Der skulle den stå, forlangte Knud, den tilhørte Lindholm. Det kunne ikke fortsætte. Den var gennemblødt, fyldt med gammel halm og gamle skindstykker.

I efteråret 2019 fik vi ham overtalt til at skænke vognen til Herning Museum, der med glæde tog i mod tilbuddet. Den kom så under kyndig behandling af en konservator. Foråret efter blev den flyttet ud på Klosterlund Museum og anbragt som frontfigur til en meget flot udstilling om oldtiden i Herning.

Knud Dideriksen blev 93 år.

Æret være hans minde.